Pożar lasu – to tylko ćwiczenia

15:48

17 kwietnia 2015
Kilkudziesięciu strażaków z Ochotniczych Jednostek i Państwowej Straży Pożarnej z północnej części województwa, wzięło udział w ćwiczeniach gaszenia pożaru dużych obszarów leśnych, w okolicach miejscowości  Wołogoszcz w Nadleśnictwie  Głusko. 
Były to już trzecie ćwiczenia Kompanii Gaśniczej Strzelce Krajeńskie. Poprzednie odbyły się na terenie Nadleśnictwa Strzelce oraz na terenie kompleksu Pałacu Mierzęcin. Dzisiejsze ćwiczenia  przeprowadzono,  bowiem Nadleśnictwo Głusko jest  zaliczone do II kategorii zagrożenia pożarowego lasów, w których dominują gatunki iglaste:

 

 

Są pieniądze na budowę nowego mostu w Grąsach

10:57

25 lutego 2015
Dzięki staraniom starostwa i wojewody powiat strzelecko-drezdenecki otrzyma 700 tysięcy złotych na wybudowanie nowego mostu w Grąsach, który uległ uszkodzeniu.
Minister administracji i cyfryzacji, w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, udzielił promesy powiatowi strzelecko-drezdeneckiego na dofinansowanie w 2015 roku rozbiórki i budowy nowego mostu przez rzekę Koczynkę w miejscowości Grąsy. Most jest częścią drogi powiatowej łączącej Dobiegniew – Grąsy – Radęcin.
Wysokość dotacji wynosić będzie 700 tys. zł, co stanowi nie więcej niż 80% wartości zadania. Całkowity koszt inwestycji to 850 tysięcy. – Już przygotowujemy dokumentację – mówi Bogusław Kierus, wicestarosta strzelecko-dezdenecki:
To także dobra informacja dla mieszkańców Grąsów, małej miejscowości w gminie Dobiegniew, którzy od października zeszłego roku nie mogą w pełni korzystać z przeprawy nad rzeka Koczynką, a jest to jedyny dojazd do północnej części gminy. Aktualnie na moście obowiązuje jednostronny ruch pojazdów osobowych o ciężarze jednostkowym do 3,5 tony. Pojazdy o większym tonażu korzystają z objazdu zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich po drodze gminnej i leśnej.
Zakończenie inwestycji planowane jest na przełomie października i listopada bieżącego roku.

Gorzów – stolica Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1950

22:06

18 lutego 2015

Trwają ostatnie prace redakcyjne nad książka autorstwa Dariusza Rymara, dyrektora Archiwum Państwowego, o Gorzowie jako stolicy Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1950. Autor dowodzi, że tuż po wojnie Gorzów był rzeczywistą stolicą naszego regionu.

Świadczą o tym  prace nad ustanowieniem i umocnieniem polskości na tych terenach.  Ten okres zakończył się – zdaniem autora – powstaniem  w 1950 roku województwa zielonogórskiego ze stolicą w Zielonej Górze. Drugim filarem ważnej roli, jaką odgrywał Gorzów, była diecezja gorzowska, największa w Polsce,  i rola jaką odgrywała kuria biskupia. Trzecim elementem, z którego mogą być dumni gorzowianie, to okres powstania „Solidarności” w połowie 1980 roku, późniejsza jej działalność w latach 80, kiedy to region gorzowski uznawany był – m.in. przez ministra MSW gen. Czesława Kiszczaka – za jeden z pięciu najbardziej niepokornych wobec władzy.

Książka ma się ukazać drukiem  27 marca  w 70. rocznicę przybycia do Gorzowa pierwszych osadników z Florianem Kroenke  na czele – pierwszym starostą, późniejszym wicewojewodą gorzowskim:

 

 

 

 

 

Zimowe ferie w powiecie strzelecko-drezdeneckim

16:49

18 lutego 2015

Przekonujemy aby im się chciało chcieć

07:26

14 lutego 2015
Wzrasta bezrobocie w naszym wojewodztwie.
Wzrost zapewne spowodowany jest martwym sezonem budowlanym, jednakże problemem są ludzie od wielu miesięcy czy nawet lat, pozostający bez pracy. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie zachęca osoby bezrobotne, a także zagrożone wykluczeniem społecznym do skorzystania z pomocy ośrodka. – Przekonujemy, by tym osobom chciało się chcieć zmienić swoją sytuację – mówi Liliana Oszywa kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.  W wychodzeniu z długotrwałego bezrobocia pomagają Centra Integracji Społecznej i Spółdzielnie Socjalne – dodaje Liliana Oszywa:
Największe bezrobocie – w północnej części województwa – występuje w powiecie Strzelecko-Drezdeneckim i wynosi  ponad 20 %. W powiecie gorzowskim jest ono mniejsze i wynosi około 12 %. Tylko 20% ogółu bezrobotnych posiada uprawnienia do zasiłku.

4. tom książki o gorzowskiej Solidarności w Gorzowie

09:43

28 listopada 2014
Ponad 600 stron liczyć będzie 4. tom zbiorów dokumentów powstałych w trakcie działania NSZZ Solidarność w Gorzowie. Książka powstaje ze zbiorów Archiwum Państwowego w Gorzowie i Zarządu Regionu Solidarności. Wyboru i opracowania dokonał  dyrektor Archiwum Dariusz Rymar, który ma nadzieję,  że książka ukaże się w kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, a więc za kilkanaście dni.

Lubuskie organizacje pozarządowe – cele i zadania

23:35

4 listopada 2014

Powołany kilka dni temu w Gorzowie, Ośrodek Rejonowy Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, obejmować ma miasto Gorzów, powiaty: gorzowski, strzelecko-drezdenecki i słubicki.  Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych działa od 18 lat i skupia blisko 160 organizacji i fundacji. Dyrektorem regionu gorzowskiego Związku został Grzegorz Musiałowicz, który za najważniejszy cel stawia sobie skordynowanie działalności wszystkich organizacji, przy zachowaniu ich odrębności:

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych – Ośrodek Rejonowy w Gorzowie

15:39

29 października 2014

Powołany dziś w Gorzowie Ośrodek Rejonowy Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, obejmować ma miasto Gorzów, powiaty: gorzowski, strzelecko-drezdenecki i słubicki. Romuald Malinowski prezes Związku podkreśla, że znaczenie organizacji pozarządowych, mimo ich wielości, jest coraz większe:

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych działa od 18 lat i skupia blisko 160 organizacji i fundacji.

 

Tir uderzył w autobus szkolny

12:27

14 października 2014

Budżet gminy Stare Kurowo

15:07

12 grudnia 2012

 

Projekt przyszłorocznego budżetu gminy Stare Kurowo jest już niemal gotowy – czeka na zatwierdzenie przez radnych – mówi wójt Wiesław Własak.

 

-Chciałoby się zrobić w gminie więcej, ale  na wszystko nie starczy pieniędzy – dodaje Własak. Wśród najważniejszych przyszłorocznych inwestycji wymienia remonty dachów w przedszkolu i szkole podstawowej w Starym Kurowie i wymiana dachu w szkole w Nowym Kurowie. Ponadto planowana jest budowa stacji uzdatniania wody. -Wprawdzie nasza woda jest bardzo czysta, ale stację musimy wybudować bo nigdy nie wiadomo co się z wodą może stać – mówi wójt Starego Kurowa.

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/12/12-wieslaw-wlasak-wojt-starego-kurowa-o-budzecie-gminnym.mp3|titles=Wiesław Własak wójt Starego Kurowa o budżecie gminnym]