Są pieniądze dla szpitala w Krośnie Odrzańskim

12:57

6 grudnia 2017

„Zielony Gubin” czyli kolejny śpiewnik lubuski

19:29

11 lutego 2017

Spotkanie Adwentowe

22:40

14 grudnia 2016

Spotkanie adwentowe w Gubinie

22:06

11 grudnia 2015

Będzie obwodnica Kostrzyna

13:32

27 sierpnia 2015
Wieloletnie starania władz Kostrzyna o budowę mostu granicznego i obwodnicy miasta, wydają się zmierzać – przynajmniej częściowo – do realizacji. W ostatnich dniach obwodnica  m.in.  Kostrzyna  została wpisana na listę główną Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2019-2023 ( informowaliśmy już na naszej antenie).  Burmistrz Andrzej Kunt  wielokrotnie podkreślał, że budowa obwodnicy – zwłaszcza przy natężonym ruchu TIR-ów dostarczających i wywożących wyroby ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej – to warunek rozwoju tego regionu:
Aby obwodnica Kostrzyna spełniła swoje zadanie, konieczna jest także budowa nowego mostu granicznego, bowiem dotychczasowy grozi katastrofą budowlaną. Obecnie TIR-y, by przekroczyć granicę polsko-niemiecką, muszą jechać do Krajnika lub Świecka, …
Na liście  głównej wpisane zostały ponadto obwodnice  Strzelec Krajeńskich,  oraz Krosna Odrzańskiego.  Na realizację ujętych w Programie Przebudowy Dróg Krajowych w latach 2014-2025 trafi 107 mld zł. Środki te będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego, zasilanego m.in.  ze środków pochodzących z funduszy UE.

Gubiński jubileusz

00:31

21 października 2014

Adwentowe kolędowanie w Gubinie

21:48

7 grudnia 2012

Internetowa rezerwacja w Krośnie Odrzańskim

16:51

4 grudnia 2012

Wiatraki pod Lubiatowem

20:52

2 grudnia 2012

Wyjść z aglomeracji

20:49

2 grudnia 2012