W tym coś jest. Wydanie 57.

13:30

18 listopada 2017

W tym coś jest. wydanie 56.

13:00

4 listopada 2017

W programie przypomnieliśmy niektóre z głosów słuchaczy Otwartego Mikrofonu z mijającego tygodnia.

Tydzień zdominowało Święto Zmarłych, ale rozmawialiśmy też o dorabianiu się. Podobno uczciwie nie da się zarobić, a złodziejstwo to sposób dorabiania się. Nie popieramy tej wizji.

Podobnie jak Halloween. To obca nam tradycja, szkoda, że wypiera piękną polską tradycję, choćby tę zapisaną w Dziadach Mickiewicza.

Wspominaliśmy tych którzy odeszli. Ciekawe głosy słuchaczy uzupełniliśmy własną refleksją. Posłuchajcie zresztą sami.

Zapraszają: Krzysztof Chmielnik i Marek Poniedziałek.

W tym coś jest. wydanie 55.

13:44

28 października 2017

W tym coś jest. wydanie 54.

13:44

21 października 2017

W tym coś jest. wydanie 53.

13:44

14 października 2017

W programie przypomnieliśmy niektóre z głosów słuchaczy Otwartego Mikrofonu z mijającego tygodnia.

Zaczęliśmy od Ksawerego, który zweryfikował zielonogórski drzewostan. Słuchacze zauważyli, że kiedyś ludzie wobec takich klęsk byli bardziej samodzielni. Warto poprawiać system reagowania na klęski żywiołowe, także w oparciu o siły własne. Samorządność instytucjonalna uczy bezradności.

Rozmawialiśmy o strajkujących rezydentach. Słuchacze wydają się rozumieć strajkujących. Naszym zdaniem służba zdrowia zbyt mało zajmuje się profilaktyką. Przeszkadza nam patologia i akceptowana przez pacjentów korupcja. Zaś kolejka ludzi którym się „należy” wcale nie jest mała.

Dzień nauczyciela przywołał wspomnienia słuchaczy i nasze. Życzymy nauczycielom jak najlepiej. Tym bardziej, że edukację czeka wiele burzliwych zmian.

Zapraszają: Krzysztof Chmielnik i Marek Poniedziałek.

W tym coś jest. wydanie 52.

13:44

7 października 2017

W programie przypomnieliśmy niektóre z głosów słuchaczy Otwartego Mikrofonu z mijającego tygodnia.

O wyborach w Katalonii słuchacze wypowiadali się bardzo ciekawie. Zauważamy, że mamy do czynienia z paradoksem demokracji. Z jednej strony konstytucja zabrania niepodległości, a z drugiej Katalończycy mają prawo do samodzielności. Na Bałkanach ten dylemat rozwiązywano inaczej jak w Hiszpanii.

Dostęp do broni wraca do publicznej debaty. Słuchacze są podzieleni. Uważamy, że dostęp do broni jest gwarantem indywidualnej wolności. Polska jest krajem rozbrojonym, jeżeli idzie o dostęp obywateli do broni.

Polska dołączyła do 25 najbardziej rozwiniętych. Słuchacze nie zawsze podzielają rankingowych danych, widzą Polskę ze swojej indywidualnej perspektywy. Uważamy, że Polska potrzebuje reindustrializacji. Niezależnie od rankingów, bądźmy sceptyczni.

Żużel już nie rozpala naszych słuchaczy. Walka o 3 miejsce pomiędzy Gorzowem a Zieloną Górą, na szczęście nie jest pretekstem do wojny pomiędzy kibicami.

Zapraszają: Krzysztof Chmielnik i Marek Poniedziałek.

 

W tym coś jest. wydanie 51.

13:45

30 września 2017

W programie przypomnieliśmy niektóre z głosów słuchaczy Otwartego Mikrofonu z mijającego tygodnia.

Zmiany w sądownictwie komentowali słuchacze Radia Zachód. Zgadzamy się, że zmiany prawa niewiele dadzą, jeżeli sędziowie nie zmienią swojego podejścia do osądzanych ludzi i spraw.

Wysłuchaliśmy głosów słuchaczy odnoszących się do wyborów w Niemczech. Sprzeciwiamy się narzucaniu nam narracji że AfD to partia nazistowska. Warto poczytać to co partia ta deklaruje w swoim programie. Tym bardziej, że AfD wygrała w sąsiadujących z Lubuskiem Łużycach.

Zmiany prawa w kwestii obrony koniecznej to kolejny temat „Otwartego mikrofonu”. Być może sprawa zostanie wreszcie postawiona na nogi, a prawo przestanie promować napastnika kosztem broniącej się przed nim ofiary.

Handel w niedziele podzielił słuchaczy na stawiających się po stronie klientów i stojących po stronie pracowników. Przywołujemy fakt wolnych niedziel w niemieckich marketach w Niemczech i otwartych niemieckich marketów w Polsce. To oczywisty przejaw dyskryminacji Polaków i wykorzystywania ich do generowania zysków.

Zapraszają: Krzysztof Chmielnik i Marek Poniedziałek.

W tym coś jest. Wydanie 50.

13:00

23 września 2017

W programie przypomnieliśmy niektóre z głosów słuchaczy Otwartego Mikrofonu z mijającego tygodnia.

Omawialiśmy aktualne stosunki polsko-rosyjskie. Słuchacze potwierdzili popularną prawdę, że Rosjanie do fajni ludzie, a Rosja to bardzo niebezpieczny sąsiad. Wobec historycznych traum doznanych od Rosji powinnyśmy wobec tego kraju być nadzwyczaj sceptyczni. Rosyjskie władze najbardziej szkodzą Rosji. Dlatego to upadające imperium.

Rankingi popularności partii wywołują medialny szum. Bardziej u dziennikarzy jak u wyborców, którzy prezentują pewną racjonalność. Uważamy, że większości komentatorów brakuje zdolności do analizy sytuacji. Zapytujemy, czy dobrostan społeczeństwa wzmocni jego autonomię i aktywność.

O reformie szkolnictwa wyższego, o której wypowiadali się słuchacze, trudno rozmawiać, bo to jedynie plotki i balony próbne. Pokój na świecie i co jemu zagraża. W tym temacie wypowiadali się radiosłuchacze.

Temat pokoju rozważany przez filozofów i polityków, ma bogatą literaturę. Przywołujemy powiedzenie „chcesz pokoju, szykuj się do wojny”

Zapraszają: Krzysztof Chmielnik i Marek Poniedziałek.

O reparacjach, malejącej liczbie chętnych do startu w przetargach, sensie aktywizacji bezrobotnych i o wymiarze sprawiedliwości

13:00

16 września 2017

W programie przypomnieliśmy niektóre z głosów słuchaczy Otwartego Mikrofonu z mijającego tygodnia.

Reparacje od kilku tygodni rozpalają emocje. Słuchacze Radia Zachód jak i inni Polacy są podzieleni. Zauważamy, że brakuje nam historycznej edukacji, a zbyt ulegamy historycznej antypolskiej a proniemieckiej propagandzie. My jesteśmy przekonani, że reparacje się należą i powinnyśmy to światu przypominać.

Reforma sądownictwa prowokuje słuchaczy do dzielenia się osobistymi doświadczeniami w tej kwestii. Zauważamy, że statystyka i indywidualne krzywdy to dwa światy. Postulujemy, aby sądy były mniej formalne a bardziej empatyczne i uwzględniające możliwość krzywdzenia ludzi wyrokiem. Sędziowie powinni być najpierw ludźmi, a potem prawnikami.

Samorządowcy się skarżą, że brak wykonawców do samorządowych inwestycji. To kolejny optymistyczny sygnał o dobrych zmianach na rynku pracy. Wbrew narzekaniom pracodawców. Urząd Marszałkowski nie chce wydawać pieniędzy na szkolenia dla bezrobotnych, bo podobno nie ma bezrobotnych. Nie mamy danych, aby oceniać ten pomysł, ale wydaje się, że urzędy nie rozumieją gospodarki. Także w kwestii szkoleń dla pracowników.

Zapraszają: Krzysztof Chmielnik i Marek Poniedziałek.

 

 

Zmiany w oświacie, Polska w niemieckiej kampanii wyborczej i przepracowani rodacy

13:00

9 września 2017

W programie przypomnieliśmy niektóre z głosów słuchaczy Otwartego Mikrofonu z mijającego tygodnia.

Zmiany w edukacji komentowali w „Otwartym mikrofonie” słuchacze. Nie obyło się bez wspomnień. Rozważaliśmy w ramach komentarzy kwestię podmiotowości uczniów, czego nie uwzględnia się w debacie o reformie. Szkoła powinna rozwijać talenty, a nie tłumić je.

Kampania wyborcza w Niemczech a sprawa polska wywołuje gorące dyskusje. Jedni akceptują inni potępiają. Widać nad tą debatą edukacyjny cień i propagandową manipulację społeczną pamięcią. Przeciwni jesteśmy temu aby Niemcy pouczali nas w kwestiach demokracji. W relacjach z Niemcami powinniśmy dbać o polski interes a nie o niemiecki.

Polacy zbyt wiele pracują. Rozmawialiśmy o tym ze słuchaczami. Nieco danych statystycznych studzi emocje w tej kwestii. Polski rynek pracy wciąż nie jest „europejski”. Pozytywne zmiany jednak widać.

Zapraszają: Krzysztof Chmielnik i Marek Poniedziałek.