Lubuska strona mocy 11.01.2015

12:39

11 stycznia 2015

Lubuska strona mocy 10.01.2015

12:27

10 stycznia 2015

Z badania przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie RWE Polska wynika, że 21% Polaków byłoby skłonnych do zainwestowania w panele fotowoltaiczne. Potencjalny polski prosument to młoda osoba w wieku poniżej 29 lat o średnich i wyższych zarobkach, mieszkająca na obszarze wiejskim, w domu jednorodzinnym lub bliźniaku.O szczegółach w dzisiejszej audycji Lubuska strona mocy.

Lubuska strona mocy 7.01.2015

12:20

7 stycznia 2015

Niedawno utworzona międzyresortowa grupa tematyczna pracuje nad utworzeniem „Białej księgi ochrony złóż kopalin”. Dokument pomoże ustalić, które złoża w Polsce zostaną uznane za strategiczne. Przedstawiony zostanie stan faktyczny i prawny dotyczący ochrony złóż strategicznych oraz rozwiązania międzynarodowe. Księga  będzie zawierać opis możliwych rozwiązań (opcji) związanych z ochroną złóż wraz z oceną ich skutków finansowych i społecznych.O szczegółach w dzisiejszej audycji z cyklu Lubuska strona mocy.

Lubuska strona mocy 4.01.2015

12:17

4 stycznia 2015

Analizy polskiego rynku energetycznego potwierdzają, że do 2030 roku zapotrzebowanie na energię elektryczną może wzrosnąć aż o 40 proc. Elektrownie będą musiały zwiększyć produkcję energii o blisko 50 TWh, dlatego konieczne są nowe inwestycje. Oprócz budowy nowych elektrowni można wykorzystać jeszcze miejskie elektrociepłownie. O szczegółach w audycji cyklu Lubuska strona mocy

Lubuska strona mocy 3.01.2015

12:15

3 stycznia 2015

Lubuska strona mocy 31.12.2014

16:12

31 grudnia 2014

Polska Grupa Energetyczna liczy na zdobycie koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża Gubin na przełomie 2016 i 2017 roku. W sierpniu PGE zapowiadało, że rozpoczęcie pierwszych prac inwestycyjnych związanych z budową kopalni możliwe byłoby w 2018 r., budowa elektrowni miałby się rozpocząć się około 2025 r., a pierwsza energia z tego kompleksu miałaby popłynąć w 2030 roku. O szczegółach w audycji z cyklu Lubuska strona mocy.

Lubuska strona mocy 28.12.2014

16:10

28 grudnia 2014

Lubuska strona mocy 27.12.2014

16:08

27 grudnia 2014

Lubuska strona mocy 24.12.2014

15:20

24 grudnia 2014

Lubuska strona mocy 21.12.2014

12:43

21 grudnia 2014