Lubuska strona mocy 30.12.2015

11:38

30 grudnia 2015

Lubuska strona mocy 23.12.2015

11:11

23 grudnia 2015

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest „odpowiedzialnością przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”. Nie chodzi tylko w dbałości firm o środowisko naturalne, pracowników i warunki pracy, ale również o otoczenie społeczne. Takie działanie od kilku lat prowadzi PGE w gminach Gubin i Brody starające się o koncesje na wydobycie węgla brunatnego.

 

Lubuska strona mocy 16.12.2015

11:03

16 grudnia 2015

Lubuska strona mocy 09.12.2015

15:28

9 grudnia 2015

Lubuska strona mocy 02.12.2015

12:07

2 grudnia 2015

Lubuska strona mocy 25.11.2015

12:03

25 listopada 2015

Lubuska strona mocy 18.11.2015

11:31

18 listopada 2015

Siedem lat temu ok. 90 proc. energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce pochodziło z elektrowni i elektrociepłowni opalanych węglem kamiennym lub brunatnym. Elektrociepłownie gazowe stanowiły tylko 3 proc., podobnie jak zsumowane razem wszystkie elektrownie wodne, biomasa, biogaz i elektrownie wiatrowe. Obecnie ten podział powoli się zmienia i do 2030 roku, według specjalistów może wyglądać następująco: 45 proc. energii elektrycznej z węgla, 13 proc. z wiatru, 12 proc. z biomasy, 12 proc. z atomu, 9 proc. z gazu, 6 proc. z węgla połączonego z systemem CCS czyli wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla, a pozostałe 3 proc. z energii wodnej, geotermalnej i słonecznej. Dziś w audycji o różnych źródłach energii.

Lubuska strona mocy 12.11.2015

11:29

12 listopada 2015

 

Rozwój alternatywnych źródeł energii nie jest już tylko modą, ale wręcz koniecznością. Elektrownie wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne, czy solarny są symbolem innowacyjności i dynamicznego rozwoju regionu. Przyczyniają się do ożywienia gospodarczego i turystycznego. Są również  aktywnym wsparciem ochrony klimatu i środowiska. Kilka przykładów  w dzisiejszej audycji z cyklu Lubuska Strona Mocy

Lubuska strona mocy 04.11.2015

13:55

4 listopada 2015

W latach 1995-2012 PKB Polski realnie się podwoił, a zużycie energii pozostało praktycznie bez zmian. I choć świadczy to o spadku energochłonności polskiej gospodarki w tym okresie o połowę, to jej poziom był w 2012 r. nadal o 15 proc. wyższy od średniej dla UE28, o 19 proc. od średniej dla UE15 i o 21 proc. od energochłonności gospodarki niemieckiej. O tym jakie są prognozy w tej sprawie w dzisiejszej audycji z cyklu Lubuska Strona Mocy

 

Lubuska strona mocy 28.10.2015

11:42

28 października 2015