Ekonomia społeczna – biznes dla wybranych

10:53

18 listopada 2013

Poniżej prezentujemy cykl audycji i konkursów pod hasłem „Ekonomia społeczna – biznes dla wybranych”:

 

01. Audycja i konkurs 18.11.2013

==========================================

02. Audycja i konkurs 19.11.2013

==========================================

03. Audycja i konkurs 20.11.2013

==========================================

04. Audycja i konkurs 21.11.2013

==========================================

05. Otwarty Mikrofon Radia Zachód 21.11.2013

Czy osoby społecznie wykluczone mają szansę na rynku pracy? Gośćmi Bogusławy Patalas będą Daniel Fąferko z Fundacji „Nasz Dom” i Mateusz Andrysiak, prezes zarządu spółki „Dalej razem”

==========================================

06. Audycja i konkurs 22.11.2013

==========================================

Europa Obywateli – reportaże

15:14

18 września 2013

Poniżej prezentujemy cykl reportaży powstałych w ramach cyklu „Europa Obywateli”:

01. „Europa obywateli- w poszukiwaniu pracy” audycja Marzeny Wróbel. (11.09.2013)
Unia Europejska ogłosiła rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli. Rozpoczynamy wiec emisję cyklu audycji, w których reporterzy Radia Zachód postarają się odpowiedzieć na pytanie jak prawa i obowiązki obywatela UE są realizowane w praktyce. Rozpoczynamy tematem, który zrealizowała Marzena Wróbel dotyczącym wykorzystania prawa do swobodnego przemieszczania się na przykładzie rodaków szukających legalnej pracy. Po emisji dyskusja antenowa z udziałem słuchaczy na temat plusów i minusów otwartego rynku pracy w UE? Cykl antenowy powstał przy udziale Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze a współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaprasza Cezary Galek.

=============================================

02. „Europa obywateli- edukacja” audycja Małgorzaty Nabel (18.09.2013)
Tym razem temat, który zrealizowała Małgorzata Nabel dotyczący prawa do nauki w dowolnym kraju UE. Ostatnio coraz więcej młodych ludzi myśli o kształceniu się za granicą. Jest wiele programów wymian młodzieżowych, stypendiów dzięki którym studenci mogą utrzymać się samodzielnie. Co raz więcej osób posługuje się biegle angielskim czy niemieckim. Karolina jest już prawie gotowa do wyjazdu do Wielkiej Brytanii aby studiować japonistykę. Mariusz niedawno wrócił z Bawarii. Oboje mają swoje aspiracje i oczekiwania. Po emisji dyskusja antenowa ze słuchaczami.

=============================================

03. „Europa obywateli-zdrowie”- reportaż Izabeli Patek (25.09.2013)
Unia Europejska ogłosiła rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli. Zapraszamy państwa do wysłuchania ostatniej audycji w cyklu, w którym reporterzy Radia Zachód starają się odpowiedzieć na pytanie jak prawa obywatela UE są realizowane w praktyce. Tym razem temat opieki zdrowotnej na terenie UE.

=============================================

 

Europa Obywateli – debaty antenowe

15:13

18 września 2013

Poniżej prezentujemy cykl debat antenowych powstałych w ramach cyklu „Europa Obywateli”:

 

01. Otwarty Mikrofon Radia Zachód 12.09.2013 – w ramach cyklu antenowego „Europa Obywateli”.  Wiosną tego roku ministrowie państw: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii i Holandii domagali się ograniczenia swobody przepływu osób. Jako pretekst podali nadużycia, takie jak fikcyjne małżeństwa, „turystyka zasiłkowa”, napływ nielegalnych imigrantów czy ochrona rynku pracy. Czy to może być podstawą do zawieszenia prawa do swobodnego przemieszczania się?

======================================================

02.  Otwarty Mikrofon Radia Zachód 26.09.2013 – „Europa obywateli” – prawo do leczenia za granicą kraju.

======================================================

Europa Obywateli – audycja i konkurs

15:12

18 września 2013

Poniżej prezentujemy cykl audycji i konkursów antenowych powstałych w ramach cyklu „Europa Obywateli”:

01. Audycja i konkurs z dnia 16.09.2013

Otwarte granice w ramach Unii Europejskiej spowodowały, że możemy kształcić się w dowolnym kraju wspólnoty. Jesteśmy traktowani w sposób równy, mamy te same prawa i obowiązki. W ostatnim czasie obserwujemy wzrost migracji związanej z edukacją. Naszym gościem jest dr Agnieszka Opalińska z Uniwersytetu Zielonogórskiego, którą pytamy jak integracja z Europą wpłynęła na proces kształcenia.

 

02. Audycja i konkurs z dnia 17.09.2013

Gościem programu jest dr. Zbigniew Binek. W tym programie rozmawiamy o gospodarczych aspektach integracji europejskiej. Gołym okiem widać jak fakt obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej wpływa na życie obywateli. Dostrzegamy również, że we wspólnocie żadne państwo nie jest samotną wyspą, a europejskie rynki są jak naczynia połączone. O tym w tym odcinku programu.

 

03. Audycja i konkurs z dnia 18.09.2013

Gościem programu jest Marcin Garbat pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. W programie sprawdzamy czy europejskie prawa osób z różnego rodzaju dysfunkcjami są respektowane i co zrobić by poprawiać ich sytuację.

 

04. Audycja i konkurs z dnia 19.09.2013

W tym programie sprawdzamy jakie regulacje określają kwestie funduszy socjalnych w krajach Unii Europejskiej. Karolina Kamińska sprawdziła kto i na jakich zasadach ma ma prawo do zasiłków, rent i emerytury.

 

05. Audycja i konkurs z dnia 20.09.2013

Gościem audycji jest Mateusz Stobrawa, członek zarządu Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Civis Sum”, związany z Biurem Porad Obywatelskich w Zielonej Górze

 

06. Audycja i konkurs z dnia 23.09.2013

 

Andrzej Żywień, pracownik placówek dyplomatycznych – w programie o prawach Polaków do pomocy konsularnej. Jako członkowie Wspólnoty możemy liczyć na wsparcie w ambasadach innych państw Unii Europejskiej. Na co dokładnie? Zapraszamy do wysłuchania audycji!

 

07. Audycja i konkurs z dnia 24.09.2013

Unia Europejska, to otwarte granice i wolny przepływ obywateli. Są tacy, którzy czerpią z tego prawa pełnymi garściami. Maciej Pelczyński, Mariusz Malinowski, studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego opowiadają o swoich podróżach starym VW „ogórkiem” do Maroka w ramach projektu „Z indeksem w podróży”.

 

08. Audycja i konkurs z dnia 25.09.2013

Dziś o wyborach do Parlamentu Europejskiego.  Czy potrafimy korzystać z prawa do wyboru swoich przedstawicieli w Brukseli i Strasbourgu? Naszym gościem jest eurodeputowany Bogusław Liberadzki

 

09. Audycja i konkurs z dnia 26.09.2013

Andrzej Kawala – prezes Klubu Kultury Filmowej opowiada o tym jak zmienił się rynek filmowy po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Dzięki akcesji rozwija się współpraca ze środowiskami twórczymi w innych państwach wspólnoty. Wspólne prawa i obowiązki ułatwiają komunikację i wpływają na dynamikę rozwoju europejskiej kinematografii.

 

10. Audycja i konkurs z dnia 27.09.2013

Swoboda przemieszczania – to jedno z podstawowych praw wspólnej Europy. Co roku wielu Polaków decyduje się na przeprowadzkę do jednego z krajów wspólnoty. Jak przeprowadzka do innego państwa wpływa na sprawę świadczeń rodzinnych? O tym w rozmowie z Barbarą Maszkiewicz z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

 

11. Audycja i konkurs z dnia 27.09.2013

Dyrektywy unijne mają istotny wpływ na regulacje Kodeksu Pracy. Mocą unijnych przepisów regulowane są między innymi czas pracy, stabilność zatrudnienia oraz kwestia rodzicielstwa. O wszystkich tych aspektach opowiada Starszy Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Zielonej Górze, Justyna Baranowska.