Europa drogi i rozdroża. Część III

12:29

10 maja 2013

Europa Drogi i rozdroża

 

 

DEBATY

Debata nr 6 – W Niemczech powstaje Wielka Koalicja pomiędzy chadekami, a socjaldemokratami. Od kilku tygodni chadecja i socjaldemokracja rozmawiają o  umowie koalicyjnej. Nadal istnieją kontrowersyjne tematy, od systemu emerytalnego poprzez myto na autostradach, do minimalnej stawki godzinowej płacy. Co różni chadeków od socjaldemokratów na to pytanie odpowiada Knut Dethlefsen, dyrektor biura w Polsce Fundacji im. Friedricha Eberta

 

Knut Dethlefsen
Knut Dethlefsen

====================================================

Debata nr 5 Okres spowolnienia gospodarczego to dla zarządzających finansami okazja do zdobycia unikalnych doświadczeń. Spowolnienie gospodarcze okazało się poważnym wyzwaniem. Dla menadżerów kryzys okazał się bezcenną lekcją zarządzania finansami, a doświadczenia, które zdobyli, będą z powodzeniem wykorzystywali przez lata. Jakie są najważniejsze lekcje, które kryzys dał menedżerom zarządzającym finansami i globalnym rynkom?

====================================================

Debata nr 4 – W rankingach europejskich najwyżej oceniana jest służba zdrowia w Holandii i Danii. Polska znajduje się na końcu listy. W naszym kraju przypada dwóch lekarzy na jeden tys. mieszkańców. Niekończące się kolejki do specjalistów to codzienny obraz polskich placówek służby zdrowia. Jak zreformować służbę zdrowia tak by odpowiadała standardom europejskim?

====================================================

Debata nr 3 – W Bruk­seli szef Komi­sji Euro­pej­skiej ogło­sił poro­zu­mie­nie w spra­wie unij­nego budżetu na lata 2014-2020. To już kolejny kom­pro­mis.  Pod wspól­nymi uzgod­nie­niami pod­pi­sali się szef Komi­sji – Jose Bar­roso, prze­wod­ni­czący Par­la­mentu Euro­pej­skiego Mar­tin Schulz, oraz Enda Kenny, pre­mier Irlan­dii, kie­ru­ją­cej pra­cami Unii. Czego możemy oczekiwać od budżetu Unii na lata 2014 – 20120? Odpowiedzi na to pytanie poszukujemy w dzisiejszej audycji

====================================================

Debata nr 2 – Każdego roku Komisja Europejska składa sprawozdanie z postępów w dziedzinie równości płci w państwach członkowskich UE oraz przedstawia przyszłe wyzwania i priorytety. Równość kobiet i mężczyzn jest podstawowym prawem i wspólną oraz fundamentalną zasadą Unii Europejskiej. Temat równości kobiet i mężczyzn podejmowany jest przez równe stowarzyszenia i fundacje, miedzy innymi i przez Fundacje im Friedricha Eberta.

====================================================

Debata nr 1 – Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku będą nieco inne od wcześniejszych ze względu na znacznie większe kompetencje Parlamentu i znaczne wyzwania stojące przed Unią Europejską w czasie światowego kryzysu finansowego. Jakie tematy będą najbardziej istotne w zbliżającej się kampanii wyborczej? Na te pytania będziemy szukać odpowiedzi w dzisiejszej audycji.

====================================================

 

AUDYCJE

 

27. Od miesięcy trwa „pat” na linii rząd – związkowcy. Praktycznie nie działa Komisja Trójstronna. Co dalej, w którą stronę powinni iść związkowcy. Próba porozumienia, czy zwarcie?

====================================================

26. Skoro udało się przezwyciężyć kryzys, to czas, aby Polacy uwierzyli, że nasza gospodarka znów jest w blokach startowych do wielkiego sukcesu i można już kupować; to dobry moment, bo przez kryzys wszystko jest dość tanie twierdzi premier Donald Tusk. Dziś w audycji z cyklu Europa bez granic , audycji Radia Zachód, Radia Rzeszów i Radia Białystok wysłuchamy kilku opinii w tej sprawie

====================================================

25. Reforma administracyjna Polski była reformą zmieniająca podział administracyjny Polski, która wprowadziła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego z dniem 1 stycznia 1999 roku. Utworzono 16 rządowo-samorządowych województw i 315 samorządowych powiatów. Reforma miała na celu budowę samorządności i usprawnienie działań władz w terenie. Jak ją oceniamy po 15 latach?

====================================================

24. Referendum to wg definicji forma głosowania o charakterze powszechnym, najbliższe ideałowi demokracji bezpośredniej, w której udział mogą brać wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania. Czy w Polsce ta forma demokracji spełnia swoją rolę to temat dzisiejszej audycji z cyklu Europa bez granic

====================================================

23. Czego oczekują związki zawodowe od rządu i parlamentu, czy są to oczekiwania ogółu pracujących?

====================================================

22. Zgodnie z planami rządu będziemy musieli wybrać, jak oszczędzać na emeryturę. Czy warto pozostać w nowych OFE? Czy jest tu w ogóle jakiś dobry wybór?

====================================================

21. W dzisiejszej audycji z cyklu Europa bez granic  wysłuchamy różnych opinii polskich polityków i politologów w sprawie wyborów w Niemczech.

====================================================

20. Rozpoczyna się kampania informacyjna do Parlamentu  Europejskiego.

====================================================

19. Polka powiatowa i zielona modernizacja, autorstwa Beaty Maciejewskiej, wydana przez Fundację Przestrzenie Dialogu we współpracy z Fundacją im. F. Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce porusza sprawę równości płci poprzez wyzwania w sprawie zmian podejścia do produkcji i konsumpcji energii, do zrównoważonego rozwoju. Czy zielona rewolucja, która – od dobrych kilku lat owładnęła Europą – może wpłynąć na wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn? To temat dzisiejszej audycji z cyklu Europa bez granic

====================================================

18. Nauczyciele przeżywają trudne chwile. Demografia powoduje, że wielu z nich w tym roku szkolnym nie będzie miało pracy. O tym, kto straci pracę i jak pomóc odchodzącym nauczycielom będziemy mówić w czasie dzisiejszej audycji z cyklu Europa bez Granic

====================================================

17. Wyzwaniem dla Europy w czasie kryzysu jest społeczne rozwarstwienie. Czy i jak temu przeciwdziałać to temat dzisiejszej audycji Europa Bez Granic.

====================================================

16. Jakie jest zainteresowanie budownictwem energooszczędnym w regionach to temat dzisiejszej audycji z cyklu Europa Bez Granic

====================================================

15. W następnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 20% środków będzie przeznaczone na ochronę klimatu i naturalnego środowiska. Czy Polska potrafi to wykorzystać?

====================================================

14. Lwią część unijnego budżetu pochłania Wspólna Polityka Rolna. Czy należałoby ją zmodyfikować?

====================================================

13. Konsekwencje społecznego rozwarstwienia. Czy zrównoważony rozwój może dotyczyć ludzi, a nie tylko regionów i państw?

====================================================

12. Jak zmienić system ochrony zdrowia tak by pacjent był podmiotem, a nie przedmiotem manipulacji finansowych lekarzy i palcówek zdrowia?

====================================================

11. Debata obywatelska o przyszłości Unii Europejskiej w Warszawie.

====================================================

10. Wielu polityków zredukowało Unię Europejską do wspólnego rynku, systemu bankowego i wspólnej waluty. Czy to wystarczy do wyjścia z kryzysu, czy  nie należy sięgnąć głębiej  – kryzys przywództwa, autorytetów i europejskiej solidarności.

====================================================

09. Rok 2013 to w Unii Europejskiej Europejski Rok Obywateli. Przez ten czas tak w Polsce, jak i we wszystkich państwach członkowskich odbywają się spotkania, konferencje, debaty związane z obywatelstwem unijnym i o tym mówimy w czasie dzisiejszej audycji z cyklu Europa bez granic

====================================================

08. Ewolucje polityki społecznej w Polce w gospodarce rynkowej. Czy istnieje konieczność zmian?

====================================================

07. Efekty kongresu lewicy w Polsce  w kontekście europejskiej socjaldemokracji.

====================================================

06. Co się zmieniło w naszym stosunku do UE 10 lat po referendum akcesyjnym. Jakie dziś są nasze standardy w sprawie równości płci, poszanowania mniejszości narodowych, jak wyobrażamy sobie przyszłość?

====================================================

05. Wkrótce wakacje. Wiele rodzin nie stać na to by wysłać dzieci na wypoczynek, ale istnieje możliwość zarobienia na wakacje, pomagają też samorządy. Jak będą wyglądały wakacje 2013?

====================================================

04.  Co roku w maju w wielu krajach Europy obchodzony jest Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnością wciąż są w Polsce dyskryminowane. W wielu obszarach codziennego życia nie mają takich samych warunków, możliwości ani szans rozwoju, jak osoby zdrowe. Choć istnieją odpowiednie regulacje prawne i przepisy, w praktyce osoby te nie są traktowane na równi z innymi.

====================================================

03. Ekonomia społeczna to w Polsce stosunkowo nowe pojęcie i związane z tym działanie. Jak są wdrażane zasady ekonomii społecznej w regionach i jakie przynosi to efekty?

====================================================

02.  Powiat nyski ma plan, by każdemu bezrobotnemu zaproponować pracę interwencyjną, jeśli odmówi – skreślić go z listy osób bezrobotnych, czy takie radykalne posunięcia zmobilizują szukających zajęcia do większych starań, czy wręcz przeciwnie- spowodują większe zniechęcenie i rozgoryczenie? Na te pytania będziemy odpowiadać w czasie dzisiejszej audycji Europa bez granic.

====================================================

01. 22 września Angela Merkel powalczy o fotel kanclerza z kandydatem opozycyjnej SPD Peerem Steinbrueckiem. Socjaldemokraci proponują wolniejsze wychodzenie z kryzysu, ale z mniejszym obciążeniem domowych budżetów i większą sprawiedliwością społeczną. O tym  jak dziś postrzegani są Niemcy w Europie i co mogą zmienić wybory w dzisiejszej  audycji Europa bez granic.