Zmieniamy życie

17:55

11 grudnia 2014

Podsumowanie czwartej edycji radiowych czwartków z Europejskim Funduszem Społecznym. Od maja przygotowaliśmy 15 audycji. Wogóle od 2010 roku powstało 85 i 6 plenerowych, czyli poza studiem .

Dziś przypomnę, z tegorocznych spotkań na antenie – uczestników i  ich ważne sprawy. To Lubuszanie  w reportażach mówili:

Idziemy do przodu, jesteśmy gotowi na zmiany, ruszamy z kopyta, mamy misję do spełnienia, to nie jest koniec świata, damy radę czy mam teraz moc.

Z uwagi na czas antenowy przypomnę tylko kilka fragmentów.

Do udziału w audycji zaprosiłam Pawła Siarkiewicza  kierownika informacji i promocji Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze

 

BO JA TO KOCHAM

17:50

27 listopada 2014

Pielęgniarki towarzyszą człowiekowi od urodzenia, w zdrowiu chorobie i niepełnosprawności.

W przeszłości panie koncentrowały się na pielęgnowaniu człowieka chorego w szpitalu, na wykonywaniu różnych czynności ‚dla” i „za” pacjenta oraz realizowaniu zleceń lekarskich. Współczesne pielęgniarstwo to pielęgnowanie w zdrowiu i w chorobie, pomoc w zaspakajaniu potrzeb zdrowotnych człowieka w znaczeniu holistycznym. Rozwinęło się pielęgniarstwo samodzielne. Ale żeby wiedzieć więcej trzeba się uczyć, uczyć, uczyć.

Dzisiaj opowiemy o projekcie  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. dzięki któremu można było zdobyć wiedzę i nowe umiejętności.

„Samodzielna i profesjonalna pielęgniarka, położna”

Na fotografii –  Małgorzata Chraplak, Mariola Sobolewska, Frosina Rega, Teresa Ziółkowska, Ryszard Poznański. Beneficjenci projektu podczas nagrywania reportażu w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Gorzowie Wlkp.

 

Efektywne techniki nauczania – szansą dla lubuskiej oświaty

09:07

14 listopada 2014

Nauka bez granic

13:25

30 października 2014

„Nauka bez granic” – to tytuł projektu realizowanego przy dofinansowaniu ze środków EFS. Bez granic, ponieważ młodzi ludzie kształcą się także za granicą. Tam podpatrują wzorce, przenoszą je na lokalny grunt. Zielonogórskie Polskie Towarzystwo Ekonomiczne realizuje projekt, którego celem jest takie kształcenie młodzieży, by ta, kończąc szkoły ponadgimnazjalna i studia, była gotowa znaleźć zatrudnienie w branżach szczególnie docenianych przez region.

W „Czwartku z EFS” omówimy właśnie ten projekt. Naszymi gośćmi będą: dyr. Dep. EFS w Urzędzie Marszałkowskim Marek Kamiński i prof. Bogdan Ślusarz z UZ. Audycję poprowadzi Przemysław Kobus.

Każdy musi szukać swojej drogi

14:14

3 października 2014

 

Anna Domaszcyńska z Gorzowa Wlkp, Sylwia Nowicka z Gubina, Anna Kluwak z Guzowa, Kamil Ciok z Żar, Tadeusz Dżumaga ze Świebodzina. Prowadzą mikro i małe przedsiębiorstwa.Pracują w nich albo mają zamiar w nich pracować.  Są wśród 40 osób szkolących się w projekcie Budwonictwo 2021. Zdobywają kompetencje i wiedzę, co jest wielkim ułatwieniem dla wielu firm i ich możliwości fimansowych.

Przypominam o konkursie ogłoszonymprzez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju „Dobre Praktyki EFS 2014„przeznaczonym dla beneficjentów reallizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki (PO KL).  W związku z tym zachęcamy Państwa abyście podzielili się doświadczeniami i zaprezentowali swoje projekty, w ramach których wypracowane zostały ciekawe i innowacyjne rozwiązania. Opisy projektów wraz z dodatkowymi materiałami należy wysyła do 15 października na adres;

Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Osrodek EFS

ul. Domaniewska 39 a, 02 – 672 Warszawa z dopiskiem ‚Dobre praktyki EFS 2014

IDZIEMY JAK BURZA

18:00

18 września 2014

Projekt „Lubuski Przedsiębiorca” realizowany był przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze przez  cztery lata i było to największe przedsięwzięcie  w województwie.

Powstało 146 nowych firm. Uczestniczyło 350 osób, wiele z nich w bardzo trudnej sytuacji zawodowej.

Uczestnicy projektu to osoby innowacyjne, pracowite i przede wszystkim zdecydowane wziąć los w swoje ręce.

Tak jak bohaterki Czwartku z EFS.

 

Mam teraz moc

17:50

4 września 2014

CZWARTEK Z EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM.

Osoby niepełnosprawne ze względu na swoją trudną sytuację na rynku pracy są jedną z priorytetowych grup objętych wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego. W Polsce mogą korzystać z większości działań dostępnych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Pomimo coraz większej liczby projektów, które wspomagają grupy wykluczone społecznie – udział ich jest wciąż zbyt niski.

Dzisiaj opowiemy państwu o kolejnym projekcie  który ma „Odczarować niepełnosprawność”, projekcie realizowanym przez Żagańską Agencję Rozwoju Lokalnego.  

 

Ja lubię konie..

17:50

21 sierpnia 2014

CZWARTEK Z EFS

Od kilku miesięcy życie Karoliny, Kasi, Pawła, Remigiusza, Radka i Łukasza toczy się wśród  wspaniałych zwierząt. Koni.

Uczą się czyszczenia sierści, kopyt i boksów. Zdobywają  o nich wiedzę  i się z nimi zaprzyjaźniają. Wszystko w ramach projektu „Przyuczenie osób z niepelnosprawnością do pracy w ośrodkach jeździeckich”

Projekt dofinansowany jest ze środków EFS w ramach Działania 7.4 PO KL Niepelnosprawni na rynku pracy.

Czwartek z EFS „Pudełko pamięci”

17:50

7 sierpnia 2014

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych wciąż nie jest powszechne, chociaż opinie o nich jako pracownikach są jednoznacznie pozytywne.

W Polsce pracę ma zaledwie 27  procent spośrod ponad 2 milionów czynnych zawoadowo. Średnia zatrudnienia w Unii Europejskiej wynosi ponad 50 procent, dlatego też ważne jest jej wsparcie w ramach ekonomii społecznej tej grupy ludzi, którzy chcą być aktywni zawodowo.

Firma Gama-Trans jest autorem projektu „Pracujący niepełnosprawni”.

W trosce o najsłabszych, czyli spółdzielnie socjalne na wsi

17:50

24 lipca 2014

Bezrobocie na terenach wiejskich często bywa dotkliwsze niż w miastach, bo o pracę jest trudniej lub jest ona tak daleko, że nie opłaca się do niej dojeżdżać.. Dlatego cenne są wszelkie inicjatywy przybliżające pracę do ludzi. ZMW  to organizacja młodzieżowa, ale działa nie tylko dla młodych ale z młodymi dla lokalnych społeczności.

Do takich należy tworzenie spółdzielni socjalnych na terenach województwa lubuskiego w miejscowości do 25 tys. mieszkańców.