Współpraca Lasów Państwowych i Starostwa. Efekt? Nowa droga!

20:01

30 stycznia 2018

Adam Król

Korespondent Radia Zachód z powiatu strzelecko-drezdeneckiego,

tel. 663 557 806,

e-mail: a.krol@zachod.pl

(Visited 1 017 times, 1 visits today)

Oddano do użytku czterokilometrowy odcinek nowej drogi powiatowej łączącej dwie miejscowości w gminie Drezdenko.

Mowa o drodze powiatowej nr 1363F na odcinku Rąpin – Gościm. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane wspólnie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin oraz Powiat Strzelecko-Drezdenecki. Wartość blisko czterokilometrowej inwestycji wyniosła 3.443.435,00 zł, z czego 95% sfinansowano ze środków własnych Nadleśnictwa. Inwestycja wpłynie przede wszystkim na poprawę komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym lokalnej społeczności a leśnikom i firmom wykonującym usługi leśne ułatwi wykonywanie zadań gospodarczych.

Na uroczystym otwarciu, którego dokonał Sławomir Wencel – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Edward Buśko – nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin oraz Bogusław Kierus – wicestarosta powiatu strzelecko-drezdeneckiego, był Adam Król

(Visited 1 017 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz