W Zielonej Górze spotkanie nt. referendum ws. nowej konstytucji

20:20

30 stycznia 2018

Kamil Hypki

z-ca redaktora naczelnego  kierownik działu informacji   +48 68 455 55 03

(Visited 1 235 times, 1 visits today)

Polska Agencja Prasowa

(Visited 1 235 times, 1 visits today)

Prezydentowi Andrzejowi Dudzie zależy, aby na ten temat zmian w konstytucji wypowiedziało się jak najwięcej Polaków – podkreślił minister Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski podczas spotkania konsultacyjnego w Zielonej Górze.

„Pan prezydent gdy mówił o potrzebie zmiany konstytucji mówił też o tym, że chciałby, żeby konstytucja była zmieniana w kolejnych etapach. Pierwszym etapem jest ta dyskusja” – zaznaczył Kwiatkowski. „To są właśnie te spotkania, jest ta możliwość, żeby każdy mógł w Polsce powiedzieć, co jego zdaniem powinno być zmienione, jak ta konstytucja powinna wyglądać” – dodał minister.

Jak zauważył, drugim etapem zmiany konstytucji ma być referendum, które da możliwość wskazania kierunków zmiany ustawy zasadniczej. „Potem będzie konkretny projekt konstytucji i jeszcze raz referendum, w którym będziemy już mówić +tak+ albo +nie+. Czy zgadzamy się na ten projekt czy nie” – powiedział do zebranych Kwiatkowski.

Biorący udział w spotkaniu w roli eksperta prawnik-konstytucjonalista, prof. Dariusz Dudek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powiedział, że po raz pierwszy mamy do czynienia z metodą społecznego tworzenia prawa najwyższej rangi.

„To nie chodzi o to tylko, by Polacy wypowiedzieli się: tak/nie, czy jest pani/pan za czy przeciwko konstytucji, ale by wypowiedzieli się, czy w ogóle chcą zmiany. Jeśli tak to w jakim trybie – czy uchwalenia nowej konstytucji, czy udoskonalenia tej, która ma już ponad 20 lat od wprowadzenia jej w życie i wreszcie co chcą Polacy zmienić. To, że konstytucja nie jest doskonała – żadna nie jest doskonała, pozostaje poza sporem” – zaznaczył prof. Dudek.

Podczas spotkania został poruszony temat relacji Polski z Unią Europejską w kontekście konstytucyjnym.

„To, że konstytucja w jakimś sensie nie była w stanie nawet tych relacji w sobie zawierać, jest dość oczywiste, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że została uchwalona w 1997 r., a Polska do Unii przecież wstąpiła kilka lat później. Dzisiaj mamy już ten dystans, dzisiaj możemy zobaczyć jak ona tak na prawdę działa i dzisiaj będziemy rozmawiać, jak te relacje z UE, a być może i innymi międzynarodowymi organizacjami powinny być w tej konstytucji zapisane” – zaznaczył minister Kwiatkowski.

Spotkanie konsultacyjne odbyło się w bibliotece uniwersyteckiej. Zgromadziło kilkadziesiąt osób, m.in. polityków, samorządowców, przedstawicieli świata nauki i mieszkańców miasta.

Według lubuskiego posła PiS Jacka Kurzępy obecna konstytucja jest „nieadekwatna do współczesności”, do miejsca Polski w Unii Europejskiej.

„Przecież w 2004 do Unii weszliśmy, natomiast konstytucja za tym nie nadąża. Wobec powyższego, chociażby to jest element, który jest niezbędny” – podkreślił.

„Pojawia się też pytanie o miejsce mediów w zmediatyzowanym i scybernetyzowanym świecie. Czy to powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w konstytucji? Sądzę, że tak. Bo pytanie o podmiotowość mediów, o ich również pewien charakter narodowy nie jest pytaniem błahym. To jest chociażby drugi element, który warto byłoby rozważyć w noweli konstytucji, czy w ogóle w kształtowaniu nowej treści konstytucji” – dodał Kurzępa.

Podobnie jak w innych miastach, podczas spotkania rozdawana była ankieta konsultacyjna, dotycząca zmian w konstytucji, zawierająca m.in. pytania, czy zmiany w ustawie zasadniczej powinny dotyczyć sposobu wyboru prezydenta oraz Sejmu i Senatu, zakresu kompetencji głowy państwa w relacji do premiera i obu izb parlamentu, a także czy zmienić mają się zasady funkcjonowania sądów i działanie samorządu terytorialnego.

Podczas ubiegłorocznych uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja prezydent Duda ogłosił swoją inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w konstytucji. Prezydent chciałby, aby odbyło się ono w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – 11 listopada 2018 r. albo trwało dwa dni – 10 i 11 listopada.

Pierwszym etapem kampanii społeczno-informacyjnej są trwające od zeszłego roku otwarte spotkania w regionach z udziałem ekspertów w zakresie prawa konstytucyjnego. Dotychczas odbyło się 13 takich spotkań, te w Zielonej Górze było drugim w tym roku.

(Visited 1 235 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz