Słubice: Automatyzacja i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego

10:05

8 maja 2017

Monika Iłowska-Walkowiak

dziennikarz działu informacji, redakcja w Słubicach

(Visited 696 times, 1 visits today)

W ciągu kilku lat Słubice zostaną wyposażone w nowoczesny system wodno-kanalizacyjny. Prace właśnie się rozpoczęły.

Przebudowa systemu ochrony ujęć wody i stacji jej uzdatniania to jeden z etapów projektu pt. ” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice” realizowanego przez Zakład Usług Wodno- Ściekowych. W ramach inwestycji do 2020 roku miasto będzie miało nowoczesną sieć sanitarną, zmodernizowaną część wodociągów i rozbudowaną oczyszczalnię ścieków. Zostanie też wdrożony inteligentny system zarządzania całą siecią. 

– Prace rozpoczęto od położenia światłowodów, które ułatwią monitoring i sterowanie nowoczesnym systemem wodno – ściekowym – wyjaśnia prezes Zakładu Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach Kazimierz Góra:

 

Po wakacjach rozpocznie się również renowacja ponad 21 kilometrów systemu sieci kanalizacyjnej i 9 kilometrów części wodociągowej:

 

To największe zadanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizowane dotychczas w Słubicach. Jego koszt to ponad 68 milionów złotych. 35 milionów złotych zostanie sfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

(Visited 696 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz