Rektor gorzowskiej akademii o zmianach zaproponowanych przez ministra Jarosława Gowina

09:53

25 stycznia 2018

Karolina Kamińska

dziennikarka działu informacji   +48 68 4555 522

(Visited 531 times, 1 visits today)

Wicepremier i szef resortu nauki Jarosław Gowin zaprezentował nową wersję projektu zmian w szkolnictwie wyższym. Nowa ustawa, nazywana też Konstytucją dla nauki lub Ustawą 2.0, ma zastąpić cztery obecnie obowiązujące ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.
Izabela Skorupska – Raczyńska, rektor Akademii im Jakuba z Paradyża w Gorzowie ma nadzieję, że nowa propozycja będzie wspierać mniejsze placówki naukowe.


Według założeń ministerialnych zmienią się także zasady doktoryzowania.

Zdaniem Izabeli Skorupskiej – Raczyńskiej zaproponowane przez ministerstwo 1,8 procent  PKB do 2025 roku  na edukację to zbyt mała kwota.

(Visited 531 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz