Lubuski Włącznik 2

08:45

8 września 2017

Kamil Hypki

z-ca redaktora naczelnego  kierownik działu informacji   +48 68 455 55 03

(Visited 5 657 times, 1 visits today)

Za nami druga edycja konkursu „Lubuski włącznik”, w ramach którego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej szukał liderów biznesu społecznego. Dziś rozstrzygnięto także konkurs „Biznes wrażliwy społecznie”.

Posłuchaj naszych relacji z gali podsumowującej konkurs:

Relacja 1 (rozmowa z dyrektorem ROPS Jakubem Piosikiem)

Relacja 2 (rozmowa z prezesem Fundacji na rzecz Collegium Polonicum Magdaleną Tokarską)

Relacja 3 (rozmowa z Sylwestrem Pyrką z Zakładu Aktywności Zawodowej w Zielonej Górze)

Relacja 4 (rozmowa z Heleną Gul ze Stowarzyszenia Krąg w Gorzowie – laureata Lubuskiego Włącznika 2017)

Relacja 5 (rozmowa z Małgorzatą Pinczewską i Małgorzatą Nitką ze Spółdzielni Socjalnej Eden z Kożuchowa – wyróżnionej w konkursie)

=====================================================================

Kto jest „włącznikiem” aktywizującym potencjał biznesu społecznego wśród Lubuszan? Odpowiedzi na to pytanie znów szuka Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, który razem z Radiem Zachód realizuje kampanię pod nazwą „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”.

5 czerwca zainaugurowaliśmy II edycję kampanii społecznej „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”. Organizatorem kampanii jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (65-042) al. Niepodległości 36, tel. 68 323 19 27.

W dniu inauguracji kampanii rozmawialiśmy z dyrektorem ROPS Jakubem Piosikiem oraz reprezentującym laureata pierwszej edycji Mateuszem Andrysiakiem:

15 czerwca gościliśmy w spółdzielni socjalnej „Silvanus” w Dzietrzychowicach koło Żagania:

22 czerwca odwiedziliśmy spółdzielnię socjalną „Nasze Zaodrze” w Nietkowicach koło Sulechowa:

29 czerwca byliśmy w fundacji „Centrum Rozwoju” w Żarach:

Audycja z 6 lipca: Lutolska Spółdzielnia Socjalna „Winda”:

13 lipca byliśmy w spółdzielni „Miętowy Królik” z Sulechowa:

W audycji 20 lipca zaprezentowaliśmy Odrzańską Spółdzielnię Socjalną w Krośnie Odrzańskim:

27 lipca byliśmy w Spółdzielni „Nadruk” z Zielonej Góry:

Audycja z 3 sierpnia – Spółdzielnia Socjalna „Odkrywamy Lubuskie”:

10 sierpnia odwiedziliśmy fundację „Rondo” z Zielonej Góry:

Audycja z 17 sierpnia – Spółdzielnia Socjalna „Nasz Sukces” w Skwierzynie:

24 sierpnia odwiedziliśmy zielonogórską fundację „Fabryka Pasji”

31 sierpnia byliśmy w Kożuchowie. Działa tu Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Eden”

7 września mówiliśmy o Spółdzielni Socjalnej Sukces z Zielonej Góry:

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na działalność podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego, tj. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni (socjalnych, pracy, inwalidów i niewidomych), spółek non profit.
Ważnym elementem kampanii jest konkurs pod tym samym hasłem „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”.

Konkurs skierowany jest do ww. podmiotów ekonomii społecznej z terenu naszego województwa, które na lokalnym rynku oferują dobre produkty i usługi, a swoimi działaniami w sposób szczególny przyczynia się do poprawy jakości życia społeczności lub grupy osób w regionie.

Konkurs przebiegał będzie w czterech etapach:
I etap – zgłoszenia formularzy konkursowych – przyjmowanie formularzy odbywa się w terminie od 05.06.2017 r. do 10.09.2017 r.,
II etap – ocena formularzy konkursowych – w terminie od 11.09.2017 do 30.09.2017,
III etap – wizyty studyjne oraz ocena końcowa – w terminie od 01.10.2017 do 30.11.2017,
IV etap – ogłoszenie wyników konkursu.

Oficjalne rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2017 r.

Formularz konkursowy można znaleźć tutaj: Konkurs Lubuski Włącznik II edycja

Nagrodą główną w konkursie jest kampania promocyjna działalności podmiotu ekonomii społecznej. Przyznane wyróżnienie świadczy o rzetelności i wiarygodności w prowadzeniu działalności biznesowej i społecznej. Celem kampanii będzie budowanie pozytywnego wizerunku laureata i promocja jego działalności.

Dodatkowo w tej edycji kapituła konkursowa przyzna wyróżnienie w kategorii „Spektakularna zmiana”. Będzie to nagroda w postaci czterodniowego wyjazdu zagranicznego do podmiotów ekonomii społecznej. Nagroda trafi do podmiotu, który w ostatnich dwóch latach od ogłoszenia obecnej edycji konkursu poprzez swoją działalność przyczyniał się do rozwiązania ważnego problemu społecznego bądź podniesienia jakości życia społeczności lokalnej, w której działa.

=====================================================================

Przypomnijmy jak wyglądała pierwsza edycja. Zwycięzca konkursu:

Dalej Razem Sp. z o.o. (posłuchaj reportażu i audycji):

Wyróżnienia:

Gala finałowa odbyła się 27.11.2016 w Zielonej Górze – Ochli. Posłuchaj:

Relacja 1:

Relacja 2:

Relacja 3:

Relacja 4:

Relacja 5:

Na temat akcji rozmawialiśmy z dyrektorem ROPS Jakubem Piosikiem (audycja 1 – 20.09.2016):

W audycji 22.09.2016 odwiedziliśmy ośrodek „Dalej Razem” w Zielonej Górze:

W audycji 27.09.2016 byliśmy w Spółdzielni Socjalnej „Miętowy Królik” w Sulechowie:

W czwartek 29.09.2016 mówiliśmy o Spółdzielni Socjalnej „Winda” w Szprotawie:

Audycja z 4.10.2016. Tym razem odwiedziliśmy Spółdzielnię Socjalną „Eden” w Kożuchowie:

Czwartek, 6.10.2016. Dziś gościliśmy w gorzowskim Stowarzyszeniu Pracowników Służb Społecznych „Krąg”:

Wtorek 11.10.2016. W tej audycji mówiliśmy o spółdzielni „Zaodrze” z Nietkowic:

W dzisiejszej audycji (13.10.2016) zaprezentowaliśmy Odrzańską Spółdzielnię Socjalną w Krośnie Odrz.:

Audycja poświęcona Spółdzielni Socjalnej „Silvanus” w Dzietrzychowicach k. Żagania (18.10.2016):

Dziś (20.10.2016) odwiedzamy fundację „Ad Rem” w Gorzowie:

We wtorek 25.10.2016 ponownie byliśmy w Krośnie Odrz.:

Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa (audycja z 27.10.2016):

Spółdzielnia „Nadruk”. Posłuchaj audycji:

Beata Kiecana, wicedyrektor ROPS, przypomina, że jest to już trzecia edycja akcji, której głównym celem jest wyróżnienie najciekawszych i najaktywniejszych instytucji działających na rzecz rozwoju społecznego Lubuszan:

Jak zaznacza Agnieszka Sułtanowska z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze, Lubuszanie są zainteresowani działalnością społeczną.
Świadczy o tym m.in. rosnąca liczba nowo powstających fundacji, stowarzyszeń czy spółdzielni socjalnych:

 

 

(Visited 5 657 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz