Kopia rokitniańskiego obrazu dla muzeum w Zielonej Górze

07:44

3 września 2011

Sławomir Kordyjalik

dziennikarz redakcji informacji, działu sportowego i Popołudniówki  Radia Zachód, tel. +48 68 4555 522, +48 68 4555 595,  e-mail: s.kordyjalik@zachod.pl

(Visited 111 times, 1 visits today)

Uroczystość przekazania Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze obrazu Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej – patronki diecezji zielonogórsko-gorzowskiej – odbędzie się we wtorek – poinformowała rzeczniczka muzeum Anitta Maksymowicz.„Kopia cudownego obrazu, który jest świadectwem religijnej i artystycznej kultury naszego regionu, zostanie uroczyście przekazana do Muzeum Ziemi Lubuskiej przez biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ks. Stefana Regmunta” – powiedziała rzeczniczka. Kopia obrazu powstała w pracowni artystycznej Piotra Milera.

Oprócz przekazania kopii obrazu zaplanowano projekcję filmu „Matka Boża z Orłem Białym” w reż. Gerarda Nowaka oraz spotkanie z bp. Regmuntem.

W kościele w Rokitnie znajduje się słynący z łask obraz Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. Nieznany, przypuszczalnie niderlandzki artysta przedstawił Bogurodzicę z lekko pochyloną głową i odsłoniętym uchem gotowym do wysłuchania próśb i modlitw, stąd tytuł obrazu. Wizerunek powstał prawdopodobnie na początku XVI wieku i stanowił być może fragment większego dzieła.

Obraz początkowo znajdował się w rękach rodu Stawickich na Kujawach, skąd poprzez kolejne przekazy trafił do rodziny Leszczyńskich, a w 1661 roku jego właścicielem został opat cystersów bledzewskich Jan Opaliński, który umieścił go w swojej rezydencji w Bledzewie, potem w tamtejszym kościele, a w końcu w ołtarzu głównym kościoła w Rokitnie. Już wtedy obraz słynął dzięki licznym cudom, ciesząc się szczególną czcią wiernych.

W marcu 1670 roku biskup poznański ks. Stefan Wierzbowski oficjalnie uznał obraz za cudowny. Jego sława musiała być wielka, skoro w 1671 roku na prośbę króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego obraz zabrano do Warszawy, by potem towarzyszył królowi w trudnym czasie opanowywania rokoszu pod Lublinem. Wyprawa zakończyła się pojednaniem stron, za co – w dowód wdzięczności – król ozdobił wizerunek Marii srebrną sukienką z drogimi kamieniami oraz orłem w koronie z napisem „Daj, Panie, pokój dniom naszym”.

Obraz powrócił do Rokitna w listopadzie 1671 roku i tam szczęśliwie przetrwał aż do końca II wojny światowej. Na prośbę biskupa Wilhelma Pluty papież Paweł VI ogłosił Matkę Bożą Rokitniańską główną patronką diecezji gorzowskiej, wyznaczając 15 sierpnia na jej święto.     W 1989 roku Jan Paweł II poświęcił złotą koronę papieską, złotą różę i srebrny różaniec, którymi przyozdobiono cudowny obraz, a prymas Polski kardynał Józef Glemp ukoronował wizerunek Matki Bożej Rokitniańskiej koronami papieskimi.

We wrześniu 2001 roku papież Jan Paweł II podniósł kościół w Rokitnie do rangi bazyliki mniejszej, obecnie kościół jest najważniejszym sanktuarium maryjnym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

(Visited 111 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz