Izba Pamięci w Babimoście

07:05

2 lutego 2018

Sławomir Kordyjalik

dziennikarz redakcji informacji, działu sportowego i Popołudniówki  Radia Zachód, tel. +48 68 4555 522, +48 68 4555 595,  e-mail: s.kordyjalik@zachod.pl

(Visited 786 times, 1 visits today)

Władze Babimostu mają w planach zorganizowanie Izby Pamięci miasta i regionu. Taka placówka już istnieje przy bibliotece, ale w skromnym pomieszczeniu nie można wyeksponować artefaktów, ani poszerzyć zbiorów.

– Mamy zamiar stworzyć prawdziwą Izbę Pamięci w opuszczonym kościele ewangelickim, ale nasze pierwsze podejście po zewnętrze wsparcie finansowe nie udało się – mówi Bernard Radny, burmistrz Babimostu.

 


Kościół ewangelicki w Babimoście pochodzi z XVIII wieku. Od 1945 roku nie pełni funkcji sakralnej.

(Visited 786 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz