Dyrektor urzędu pracy: Coraz większy brak pracowników

09:15

31 stycznia 2018

Kamil Hypki

z-ca redaktora naczelnego  kierownik działu informacji   +48 68 455 55 03

(Visited 1 433 times, 1 visits today)

Urząd statystyczny podsumował sytuację na rynku pracy w regionie w 2017 roku. Stopa bezrobocia wyniosła 6,6 procent. Najniższa była w Gorzowie – 2,6 procent.

Dyrektor urzędu pracy w Gorzowie Izabela Jankowska mówi, że sytuacja, w której bezrobocia praktycznie nie ma powoduje także negatywne konsekwencje.

Z danych statystycznych wynika, że 58 procent bezrobotnych w regionie stanowią kobiety. Pracy nie mogą znaleźć głównie osoby po 50 roku życia.

(Visited 1 433 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz