Biznes społeczny – nowe pole aktywności ekonomicznej

15:10

15 grudnia 2017

Sylwia Misiak

Dziennikarka Radia Zachód

tel.: 68 455 55 95

(Visited 2 746 times, 1 visits today)

Krzysztof Baług

Kierownik redakcji edukacji +48 68 45 55 523

(Visited 2 746 times, 1 visits today)

W Radiu Zachód rozpoczynamy cykl debat pod hasłem „Biznes społeczny – nowe pole aktywności ekonomicznej”.

W ich trakcie będziemy mówić o podmiotach ekonomii społecznej i ich wpływie na zmiany społeczno–gospodarcze. Będziemy też prezentować takie instytucje, wskazując je jako rzetelnych dostawców towarów i usług.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: http://www.es.lubuskie.pl.

Gośćmi pierwszej debaty byli: Jakub Piosik, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Sebastian Cycuła, prezes stowarzyszenia Dalej Razem, oraz Paulina Bartlińska, menadżerka sklepu ze zdrową żywnością.

I część debaty:

II część debaty:

W drugiej debacie tematem była Akademia Liderów Lokalnych. To forma edukacji, która ma za zadanie rozwijać umiejętności liderskie, wskazywać, na czym polega sztuka bycia dobrym liderem oraz uczyć, jak skutecznie działać  w grupie i w swoim otoczeniu. Celem Akademii prowadzonej w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Efekt Synergii jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności mające ułatwić prowadzenie działań, projektów w środowiskach lokalnych oraz w kompetencje służące większemu zaangażowaniu w procesy tworzenia i realizacji polityk publicznych, szczególnie  z wykorzystaniem narzędzi ekonomii społecznej.

I część debaty:

II część debaty:

W trzeciej audycji mówiliśmy o stosowaniu w praktyce społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Ta koncepcja zarządzania zakłada odpowiedzialność firm na wpływ jaki wywierają na pracowników, klientów, lokalną społeczność czy środowisko naturalne. Zwróciliśmy uwagę na wspieranie lokalnych organizacji, programów społecznych czy różnego rodzaju kampanii.

I część audycji:

II część audycji:

Czwarta debata dotyczyła efektów pracy Centrów Integracji Społecznych. Uczestnikami byli przedstawiciele CIS w Gorzowie i Zielonej Górze oraz uczestnicy projektów realizowanych przez Centra. Posłuchaj audycji:

W piątej audycji tematem była edukacja na rzecz przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Gościliśmy naukowców i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy zajmują się również działalnością w organizacjach społecznych.

W audycji 29 września pytaliśmy jaką korzyść można odnieść dzięki wspieraniu organizacji pozarządowych w ramach odpowiedzialności społecznej. Posłuchaj:

Kolejna debata odbyła się w piątek 6 października. Tematem były klauzule społeczne i społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne.

10 listopada rozmawialiśmy o ofercie podmiotów ekonomii społecznej. Sprawdzaliśmy m.in. co proponują swoim gościom.

Tematem dziewiątej debaty mówiliśmy o Targach Ekonomii Społecznej i Biznesu Społecznego. Gośćmy audycji byli: Beata Kiecana z ROPS, dyrektor Irena Lew z Muzeum Etnograficznego w Ochli oraz Jacek Klim z zielonogórskiej Spółdzielni Socjalnej Sukces.

15 grudnia Krzysztof Baług pytał czy warto pomagać i jak wspierać fundacje i stowarzyszenia, by te najlepiej wspierały swoich podopiecznych. Gośćmi audycji byli przedstawiciele takich organizacji.

(Visited 2 746 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz