Wicewojewoda Paluch: Czekamy na rozstrzygnięcie sądu

12:12

19 lipca 2016

Zbigniew Bodnar

Dziennikarz gorzowskiej redakcji Radia Zachód. Tel. 95 720 47 91.

(Visited 502 times, 1 visits today)

Lubuski Urząd Wojewódzki, a właściwie wojewoda i wicewojewoda, niezmiennie stoją na stanowisku, że prawnym i jedynym starostą słubickim jest Piotr Łuczyński, a nie Marcin Jabłoński. Wicewojewoda Robert Paluch w rozmowie z Radiem Zachód przypomniał, że wniosek  o odwołanie starosty Łuczyńskiego był nieważny:

Wicewojewoda Paluch raz jeszcze odniósł się do zarzutu, jakoby polecił komendantowi policji umożliwienie sprawowania urzędu Piotrowi Łuczyńskiemu, a nie Marcinowi Jabłońskiemu:

(Visited 502 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz