W tym coś jest – 3 września 2016r.

12:50

3 września 2016

Marek Poniedziałek

kierownik redakcji publicystyki
m.poniedzialek@zachod.pl
tel. +48 68 455 55 11

(Visited 52 times, 1 visits today)

Krzysztof Chmielnik

Publicysta

 

(Visited 52 times, 1 visits today)

W naszym debiucie rozpoczęliśmy od afery reprywatyzacyjnej w Warszawie i postawiliśmy retoryczne pytanie – „Czyja jest Warszawa?”. Bo przecież to morze ruin jakim była w 1945 roku nasza stolica odbudowywał, szumnie to ujmując, cały naród. Szok jaki wywołała ta afera wśród słuchaczy, udzielił się także nam. Koniec sierpnia przypomniał także o rocznicy Porozumień Sierpniowych. Rozmawialiśmy przy tej okazji o historii, ale także o roli związków zawodowych obecnie. Początek wrześnie to dobry pretekst do dyskusji o zapowiadanej reformie oświaty. Chyba byliśmy bardzo krytyczni w tej sprawie. Życzyliśmy nauczycielom więcej autorytetu, tak bardzo deficytowego we współczesnej polskiej edukacji.

(Visited 52 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz