Porozmawiajmy o śmieciach

11:37

14 kwietnia 2017

Marcin Sasim

Dziennikarz Radia Gorzów. E-mail: m.sasim@radiogorzow.pl. Tel. 95-725-82-61. Z Radiem Gorzów związany od lipca 2009 roku.

(Visited 455 times, 1 visits today)

Sejmik Województwa Lubuskiego zaktualizował Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. Radni Przyjęli także plan inwestycyjny w zakresie odpadów komunalnych.

Najważniejsze cele? Osiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu, osiągnięcie w odpowiednim terminie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania i osiągnięcie odpowiedniego poziomu przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych czy szkła.

Cele wyznaczone, ambitne, ale czy możliwe do osiągnięcia? Czy lubuskie gminy potrafią sobie poradzić z zagospodarowaniem odpadów? Czy w związku z lepszym egzekwowaniem prawa jest potrzeba wzmocnienia inspektorów ochrony środowiska, zarówno kadrowego jak i finansowego?

I najważniejsze. Co z edukacją ekologiczną?

Goście:

PiS – Klaudiusz Balczerzak

SLD – Tadeusz Jędrzejczak

PO – Mirosław Marcinkiewicz

Bezpartyjni Samorządowcy – Edward Fedko

(Visited 455 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz