Expose nowego premiera i zmiany w ordynacji wyborczej uchwalone przez Sejm. Ocena

10:48

15 grudnia 2017

Marcin Sasim

Dziennikarz Radia Gorzów. E-mail: m.sasim@radiogorzow.pl. Tel. 95-725-82-61. Z Radiem Gorzów związany od lipca 2009 roku.

(Visited 434 times, 1 visits today)

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego przygotowaną przez Prawo i Sprawiedliwość. Podczas blisko czterogodzinnego głosowania posłowie rozpatrzyli ponad 300 poprawek. Większość zgłoszonych przez opozycję odrzucono.

Są zmiany w stosunku do pierwotnych założeń partii rządzącej. Posłowie przyjęli między innymi przepis wprowadzający jednomandatowe okręgi w gminach do 20 tysięcy mieszkańców.

Utrzymano wielkości dotychczasowych okręgów wyborczych.

Przegłosowano także 5-letnią kadencję samorządu oraz zniesiono możliwość głosowania korespondencyjnego.

Nowe przepisy zakładają również dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Będzie ona liczona od przyszłorocznych wyborów samorządowych.

Zmiany dotyczą także nowej definicji znaku „x” na karcie do głosowania. Według noweli znak „x”, to „co najmniej dwie przecinające się linie”. Posłowie PiS twierdzą, że ma to zmniejszyć liczbę głosów nieważnych oddanych w wyborach. Co ważne, dopiski i inne znaki poczynione przez wyborcę na karcie do głosowania poza kratką, jak również wkraczające w obręb kratek, mają nie mieć wpływu na ważność głosu. Obecnie dopiski i inne znaki na karcie nie wpływają na ważność głosu, o ile nie znajdują się w kratkach. Inaczej głos jest nieważny.

Uchwalona nowela Kodeksu wyborczego oraz ustaw regulujących działanie samorządu zakłada też wygaszenie kadencji Państwowej Komisji Wyborczej po wyborach parlamentarnych 2019 r. oraz zmianę sposobu wyboru PKW. Siedmiu na dziewięciu jej członków ma być powoływanych przez Sejm, a nie – jak do tej pory – delegowanych przez TK, NSA i SN.

Szef Krajowego Biura Wyborczego, organu obsługującego PKW, będzie powoływany przez Państwową Komisję Wyborczą na siedem lat spośród trzech kandydatów przedstawionych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Po pracach w Sejmie ustawa trafi do Senatu.

Goście audycji:

Zbigniew Kościk – PiS

Mirosław Marcinkiewicz – PO

Łukasz Mejza – Bezpartyjni Samorządowcy

Zbigniew Kołodziej – PSL

Tadeusz Jędrzejczak – SLD

Jak zmiany oceniają nasi Goście? Jak oceniacie jest Państwo – Słuchacze. Czekamy na Państwa opinie w komentarzach i telefony do studia 68 324 22 55 i 801 327 462.

(Visited 434 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz