Nowe złoża gazu odkryto na Podkarpaciu

14:06

17 stycznia 2018

Marek Poniedziałek

kierownik redakcji publicystyki
m.poniedzialek@zachod.pl
tel. +48 68 455 55 11

(Visited 871 times, 1 visits today)

Informacyjna Agencja Radiowa

(Visited 871 times, 1 visits today)

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odkryło nowe złoża gazu ziemnego na Podkarpaciu. Położone są na terenach koncesji należących do spółki w Iwierzycach w powiecie ropczycko-sędziszowskim i Korzeniowie w powiecie dębickim. W obu przypadkach jest to gaz wysokometanowy.

Otwory są zlokalizowane w rejonie złóż już eksploatowanych, co ma zdecydowanie obniżyć koszty ich zagospodarowania. Piotr Woźniak, Prezes PGNiG SA powiedział, że spółka wydobywa gaz ziemny na Podkarpaciu od ponad 60 lat, ale wciąż odkrywamy tam nowe złoża. Wyjaśnił, że to zasługa niedawno opracowanej metody poszukiwań, która pozwala precyzyjnie wyznaczać miejsca wykonywania odwiertów. 

Obecnie PGNiG posiada w kraju 23 koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 25 koncesji łącznych, które pozwalają również na wydobywanie surowców. Spółka dysponuje również 213 koncesjami eksploatacyjnymi, z czego 151 to koncesje na wydobywanie gazu ziemnego, 14 – ropy naftowej a 48 – ropy i gazu. 

(Visited 871 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz