Debata związkowa: nowy kodeks pracy, limit składek ZUS dla najlepiej wynagradzanych i tzw. rynek pracownika w Polsce – czy już jest?

19:25

25 stycznia 2018

Marek Poniedziałek

kierownik redakcji publicystyki
m.poniedzialek@zachod.pl
tel. +48 68 455 55 11

(Visited 1 771 times, 1 visits today)

Debata związkowa w Radiu Zachód to comiesięczny program, w którym lubuscy przedstawiciele związków zawodowych dyskutują na tematy ważne dla wszystkich pracowników.

Pierwsze wydanie audycji poświęcone zostało propozycjom komisji kodyfikacyjnej ws. nowego kodeksu pracy. Zgodnie ze wstępnymi informacjami, komisja ma zaproponować np. aby wymiar urlopu 26 dni obowiązywał wszystkich pracowników niezależnie od ich stażu. Nowy kodeks pracy ma także ograniczyć uznaniowość składników płacy, uelastycznić umowy o pracę i wyeliminować tzw. umowy śmieciowe. Poruszyliśmy także kwestię zniesienie limitu opłacania składek ZUS po przekroczeniu 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – prezydent Andrzej Duda skierował ustawę do TK mając wątpliwości co do dochowania standardów dialogu społecznego podczas procesu legislacyjnego.

Zapytaliśmy również związkowców o to, czy w Polsce mamy już rzeczywiście rynek pracownika.

W programie udział wzięli: przewodnicząca międzyzakładowej komisji Oświaty i wychowania NSZZ „Solidarność” ‎Elżbieta Grudzińska, przewodnicząca Rady OPZZ powiatów gorzowskiego i strzelecko-drezdeneckiego ‎Barbara Zajbert oraz Ksawery Topczewski, wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych województwa lubuskiego.

(Visited 1 771 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz