Dariusz Rymar szefem rady archiwistów

08:50

27 września 2017

Kamil Hypki

z-ca redaktora naczelnego  kierownik działu informacji   +48 68 455 55 03

(Visited 1 036 times, 1 visits today)

Zbigniew Bodnar

Dziennikarz gorzowskiej redakcji Radia Zachód. Tel. 95 720 47 91.

(Visited 1 036 times, 1 visits today)

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Archiwalnej. Osoby, które będą zasiadać w radzie w nowej kadencji, odebrały akty powołania. W tym gronie znalazł się dr hab. Dariusz Rymar, dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie.Dariusz Rymar będzie pełnił funkcję przewodniczącego rady. Jego zastępcami w radzie zostali prezes IPN Jarosław Szarek oraz dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz.

Rada Archiwalna jest organem doradczym i opiniodawczym przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w sprawach należących do zakresu jego działania. W jej skład wchodzi 15 członków powoływanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych działającego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich.

Fot. archiwa.gov.pl

(Visited 1 036 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz