W tym coś jest. wydanie 53.

13:44

14 października 2017

Marek Poniedziałek

kierownik redakcji publicystyki
m.poniedzialek@zachod.pl
tel. +48 68 455 55 11

(Visited 92 times, 1 visits today)

Krzysztof Chmielnik

Publicysta

 

(Visited 92 times, 1 visits today)

W programie przypomnieliśmy niektóre z głosów słuchaczy Otwartego Mikrofonu z mijającego tygodnia.

Zaczęliśmy od Ksawerego, który zweryfikował zielonogórski drzewostan. Słuchacze zauważyli, że kiedyś ludzie wobec takich klęsk byli bardziej samodzielni. Warto poprawiać system reagowania na klęski żywiołowe, także w oparciu o siły własne. Samorządność instytucjonalna uczy bezradności.

Rozmawialiśmy o strajkujących rezydentach. Słuchacze wydają się rozumieć strajkujących. Naszym zdaniem służba zdrowia zbyt mało zajmuje się profilaktyką. Przeszkadza nam patologia i akceptowana przez pacjentów korupcja. Zaś kolejka ludzi którym się „należy” wcale nie jest mała.

Dzień nauczyciela przywołał wspomnienia słuchaczy i nasze. Życzymy nauczycielom jak najlepiej. Tym bardziej, że edukację czeka wiele burzliwych zmian.

Zapraszają: Krzysztof Chmielnik i Marek Poniedziałek.

(Visited 92 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz