Wieś Przyszłości – wrzesień

16:56

22 października 2013

Janusz Życzkowski

Z-ca redaktora naczelnego,
Radia Zachód S.A. ds.
Radia Zielona Góra,
red. publicystki i internetu
fb.com/janusz.zyczkowski

(Visited 65 times, 1 visits today)

W ostatnich latach widoczny jest wzrost poziomu życia mieszkańców wsi. Połowa ludności korzysta z internetu, nie ma większych problemów z dostępem do telefonu.  W wielu wsiach wybudowano kanalizację, doprowadzono wodę .

Postęp jest widoczny, ale nie brakuje także problemów takich jak na przykład strukturalne bezrobocie, brak dobrej komunikacji z pobliskimi miastami, czy też brak perspektyw dla młodzieży.

Na antenie Radia Zachód rozpoczynamy emisję cyklu audycji edukacyjno – publicystycznych p.t. „Wieś przyszłości – poznaj efekty Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” . Audycje mówią o problemach mieszkańców wsi, zarówno rolników jak i osób nie związanych z tą branżą, opisują wydarzenia , uroczystości organizowane na wsi, a także wdrożone projekty PROW i omawiają ich efekty dla lokalnych społeczności.

Wieś przyszłości 27.09.2013 odc.36

Wieś Lubno leżąca w gminie Lubiszyn najpiękniejszą wsią w województwie lubuskim! Konkurs rozstrzygnięto po raz czwarty.  Organizatorem jest  m.in Urząd Marszałkowski i  Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów. Drugie miejsce w konkursie zdobyła wieś Biedrzychowice, zaś trzecie Przytok. Wyróżnienia przyznano wsi Wężyska i Zatonie. Audycja Karoliny Kamińskiej.

Wieś przyszłości odc.35

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior działa na terenie sześciu gmin powiatów wschowskiego i nowosolskiego . Stałe wzrasta zainteresowanie samorządów tą formą działalności. Dlaczego – wyjaśnia Marek Turowski

Wieś przyszłości odc.34

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty z Górzycy od 2007 roku pełni  funkcję Lokalnej Grupy Działania dla obszaru sześciu gmin: Witnicy, Słońska,  Górzycy, Cybinki, Słubic i Rzepina. Jest pośrednikiem w dystrybucji specjalnej puli pieniędzy wyodrębnionej ze środków osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jej zadaniem jest ocena merytoryczna wniosków o przyznanie pomocy pod kątem lokalnej strategii rozwoju (LSR), która przedstawia działania, mające przyczynić się do rozwoju regionu. Audycja Moniki Iłowskiej-Walkowiak

Wieś przyszłości odc.33

Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka do końca tego roku dysponuje siedmioma milionami złotych. Na co je przeznaczy – o tym w relacji Marka Turowskiego

Wieś przyszłości odc.32

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich finansuje następne przedsięwzięcia ochrony gruntów rolnych przez powodziami. Relacja Artura Steciąga

Wieś przyszłości odc.31

10 gmin lubuskich i dolnośląskich korzysta z pieniędzy, które w ramach PROW ma w swoim władaniu Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie. Ale po dofinansowanie do swoich inicjatyw sięgają także przedstawiciele sektora społecznego czy organizacje pozarządowe.

Wieś przyszłości odc.30

Pieniądze jeszcze są i to niemałe. Małe miejscowości i samorządy wiejskie mogą z tych środków korzystać. O szczegółach w rozmowie Marka Turowskiego.

Wieś przyszłości odc.29

Lokalne Grupy Działania powstały po to by wspierać mieszkańców i gminy w realizacji różnych projektów. Jedną z bardziej aktywnych jest Stowarzyszenie „Zielone światło” działające na terenie trzech gmin : Krosno Odrzańskie, Bytnica i Maszewo. Co udało się osiągnąć tej Lokalnej Grupie Działania sprawdzał Marek Turowski

(Visited 65 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz