Wieś Przyszłości – sierpień

16:57

22 października 2013

Janusz Życzkowski

Z-ca redaktora naczelnego,
Radia Zachód S.A. ds.
Radia Zielona Góra,
red. publicystki i internetu
fb.com/janusz.zyczkowski

(Visited 80 times, 1 visits today)

W ostatnich latach widoczny jest wzrost poziomu życia mieszkańców wsi. Połowa ludności korzysta z internetu, nie ma większych problemów z dostępem do telefonu.  W wielu wsiach wybudowano kanalizację, doprowadzono wodę .

Postęp jest widoczny, ale nie brakuje także problemów takich jak na przykład strukturalne bezrobocie, brak dobrej komunikacji z pobliskimi miastami, czy też brak perspektyw dla młodzieży.

Na antenie Radia Zachód rozpoczynamy emisję cyklu audycji edukacyjno – publicystycznych p.t. „Wieś przyszłości – poznaj efekty Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” . Audycje mówią o problemach mieszkańców wsi, zarówno rolników jak i osób nie związanych z tą branżą, opisują wydarzenia , uroczystości organizowane na wsi, a także wdrożone projekty PROW i omawiają ich efekty dla lokalnych społeczności.

Wieś przyszłości odc.28

43 gminy z woj. lubuskiego otrzymały pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, mówi o tym Stanisław Tomczyszyn, członek Zarządu Województwa Lubuskiego. O realizacji różnych inwestycji w ramach PROW mówią: burmistrz Szprotawy Józef Rubacha oraz burmistrz Międzyrzecza Tadeusz Dubicki i burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Jacek Sauter. Audycję przygotowała Karolina Kamińska.

Wieś przyszłości odc.27

W 2006r. powołano Lokalną Grupę Działania Regionu Kozła. Stowarzyszenie realizuje program „Lider”. Stefan Sobczak, wiceprezes Stowarzyszenia mówi o formach działania, sposobach dofinansowywania działań w ramach Pomocy dla Obszarów Wiejskich. Informacje o działalności Stowarzyszenia zebrał Marek Staniszewski.

Wieś przyszłości odc.26

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych z siedzibą w Sulęcinie dba o rozwój turystyczny i rekreacyjny 11 okolicznych gmin. Co do tej pory udało się Stowarzyszeniu osiągnąć sprawdzała Agnieszka Dobosiewicz.

Wieś przyszłości odc.25

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Milion trzysta tysięcy złotych otrzyma 10 lubuskich gmin z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ma budowę punków bezpłatnego odbioru odpadów od swoich mieszkańców. Relacja Marka Turowskiego.

Wieś przyszłości odc.24

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  Między Odrą, a Bobrem tworzy 11 gmin województwa lubuskiego. Zajmuje się przede wszystkim działalnością na rzecz tworzących je gmin. O szczegółach Marek Turowski

Wieś przyszłości odc.23

Dwie lokalne grupy w Lubuskiem otrzymały po 5 mln zł z PROW. Jedną z nich jest Stowarzyszenie „Działaj z nami” . Raport Artura Steciąga.

Wieś przyszłości odc.22

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich działa już kilka lat. Jakie zmiany spowodował on na lubuskiej wsi? Na ten temat Marek Turowski rozmawia ze Stanisławem Tomczyszynem – członkiem zarządu województwa lubuskiego

Wieś przyszłości odc.21

Bobry budujące żeremia zakłóciły spływ wody kanałem Pulsa. Oczyszczenie kanału spowodowało, że rolnicy gminy Zwierzyn mają możliwość zgromadzenie odpowiednich ilości paszy dla swoich hodowli. Relacja Agnieszki Dobosiewicz.

Wieś przyszłości odc.20

Wiosną Paklica dość często wylewała podtapiając okoliczne łąki, zaś w lecie uniemożliwiała, popularne na tej rzece, kajakowe spływy. Dziś, po rekonstrukcji tej rzeki, jest już zupełnie inaczej. Sprawdziła to Agnieszka Dobosiewicz.

(Visited 80 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz