Serwis pracy

01:08

28 września 2009

Krzysztof Baług

Kierownik redakcji edukacji +48 68 45 55 523

(Visited 81 times, 1 visits today)

Radio Zachód rozpoczęło emisję audycji, debat antenowych i konkursy w ramach projektu pt. ” Serwis pracy- opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy oraz o usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach nowego antenowego cyklu pod tytułem : „Serwis pracy” na antenie Radia Zachód trzy razy w tygodniu emitowane są audycje, w których pracodawcy informują o ofertach pracy, wymaganych kwalifikacjach na dane stanowiska oraz o możliwościach dokształcania zawodowego. Organizatorzy kursów i szkoleń – o terminach i możliwościach uzyskiwania wyższych kwalifikacji zawodowych. Natomiast przedstawiciele instytucji rynku pracy – o innych dostępnych formach aktywizacji zawodowej jak na przykład staże, roboty publiczne, czy prace interwencyjne. Audycje zawierają również wypowiedzi bezrobotnych, którzy skorzystali już z powodzeniem z którejkolwiek formy pomocy w czasie poszukiwania pracy. Oprócz audycji odbędą się debaty antenowe.Raz w miesiącu wóz transmisyjny Radia Zachód pojedzie do gmin, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji w regionie jeśli chodzi o rynek pracy. Zorganizowana zostanie tam debata antenowa ( na żywo) z udziałem władz samorządowych gminy, przedstawicieli instytucji rynku pracy, trenerów i doradców zawodowych oraz bezrobotnych. Uczestnicy dyskusji będą próbowali znaleźć najbardziej skuteczne sposoby walki z bezrobociem w swojej gminie. Każda z debat będzie opisana i wydrukowana w miesięczniku gospodarczym „Puls” ( www.puls.ctinet.pl ).

W projekcie zaplanowano również konkurs edukacyjny. W każdym miesiącu, przez jeden tydzień, codziennie od poniedziałku do piątku przeprowadzane będą eliminacje konkursowe do niedzielnego finału . Dziennikarze przygotują pytania testowe dotyczące zagadnień związanych z rynkiem pracy ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Laureaci niedzielnych finałów konkursu otrzymają nagrodę w wysokości 300 złotych

wrzesień 2009r.

październik 2009r.

listopad 2009r.

grudzień 2009r.

styczeń 2010r.

luty 2010r.

marzec 2010r.

kwiecień 2010r.

maj 2010r.

czerwiec 2010r.

lipiec 2010r.

sierpień2010r.

wrzesień 2010r.

październik 2010r.

listopad 2010r.

grudzień 2010r.

styczeń 2011r.

luty 2011r.

marzec 2011r.

kwiecień 2011r.

(Visited 81 times, 1 visits today)