02 Sąsiedzi nad Odrą – Collegium Polonicum

10:33

27 września 2016

Krzysztof Baług

Kierownik redakcji edukacji +48 68 45 55 523

(Visited 1 279 times, 1 visits today)

Monika Iłowska-Walkowiak

dziennikarz działu informacji, redakcja w Słubicach

(Visited 1 279 times, 1 visits today)

Collegium Polonicum – obraz wspólnej placówki dydaktyczno-naukowej dwóch  uniwersytetów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

 

Collegium Polonicum w Słubicach utworzono w 1992 roku. Od początku była to  wspólna placówka dydaktyczno-naukowa dwóch  uniwersytetów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Podstawowym zadaniem Collegium Polonicum jest działanie na rzecz naukowej i kulturalnej współpracy między Polską a Niemcami. W roku akademickim w Collegium Polonicum odbywa się kilkadziesiąt imprez edukacyjnych, naukowych, kulturalnych i transgranicznych.

(Visited 1 279 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz