Projekt na piątkę

22:33

21 października 2009

Krzysztof Baług

Kierownik redakcji edukacji +48 68 45 55 523

(Visited 73 times, 1 visits today)

Projekt realizowany w ramach „Konkursu dotacji na promocję wykorzystywania przez Polskę Funduszy Europejskich na 5-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

„Projekt na piątkę” realizowany jest wspólnie przez Stowarzyszenie Dialog – Współpraca – Rozwój oraz Radio Zachód.

Zadaniem projektu jest angażowanie młodzieży szkolnej do zadań związanych z informowaniem o możliwościach i mechanizmach korzystania z Funduszy Europejskich przyznanych Polsce na lata 2007-2013 oraz przedstawienie konkretnych przykładów – osiągniętych rezultatów dzięki realizacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w województwie lubuskim.

Młodzież ze szkolnych klubów europejskich lubuskich szkół otrzyma zadanie wybrania jednego – ich zdaniem- najlepszego projektu zrealizowanego przy wsparciu Funduszy Europejskich na terenie swojej miejscowości. Dziennikarze, wspólnie z młodzieżą, odwiedzą beneficjentów tego projektu, dowiedzą się jak doszło to realizacji tego przedsięwzięcia i jakie ma ono oddziaływanie na ich lokalną społeczność. W ramach projektu odwiedzimy dwadzieścia lubuskich miejscowości. Relacje z tych wizyt ukażą się w formie audycji na antenie Radia „Zachód” oraz w dodatku do Pisma Obywatelskiego „Puls”.

Drugim elementem projektu będzie konkurs na antenie Radia „Zachód” poświęcony mechanizmom i możliwościom korzystania z Funduszy Europejskich przyznanych Polsce na lata 2007-2013.

Od 26 października do 22 listopada przeprowadzamy antenowy konkurs adresowany do młodzieży z liceów i gimnazjów lubuskich szkół. Codziennie o godz. 9.20 ( od poniedziałku do piątku) łączymy się telefonicznie z dwoma uczniami- reprezentującymi różne szkoły, którzy odpowiadają na antenie Radia Zachód na (dostosowane do wieku uczniów) testowe pytania przygotowane przez dziennikarzy . Pytania są związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej a zwłaszcza z mechanizmami i możliwościami korzystania z Funduszy Europejskich. Pytamy do pierwszego błędu jednego z uczestników. Wygrany weźmie udział w niedzielnym finale ( także telefonicznie). Każdy z pięciu finalistów otrzyma trzy pytania testowe. Drogą eliminacji wyłoniony zostanie zwycięzca, którego szkoła otrzyma nagrodę w wysokości 500 PLN. Nagrodę przelejemy na konto szkoły z zaznaczeniem, że są to pieniądze do wyłącznej dyspozycji klasy bądź klubu z którego pochodzi uczestnik konkursu. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są pod adresem :balug@zachod.pl

Regulamin konkursu „Projekt na piątkę”
W konkursie mogą brać udział jedynie uczniowie do lat 20-tu z województwa lubuskiego po uprzednim zgłoszeniu swojego udziału w Radiu „Zachód”, w szczególności członkowie szkolnych klubów europejskich. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 listopada 2009 roku (data rejestracji zgłoszenia w Radiu Zachód), listownie (Radio Zachód ul. Kukułcza 1 , Zielona Góra z dopiskiem („Projekt na piątkę”), telefonicznie : Krzysztof Baług, – 68 4555523, i drogą poczty elektronicznej balug@zachod.pl, W nominacjach do finałów tygodnia klub, bądź klasa może być reprezentowana tylko raz. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest wskazanie w zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego pod który będą mogli dzwonić dziennikarze prowadzący konkurs. O nominacje do finału tygodnia będą się ubiegać jednocześnie minimum dwaj uczniowie. Zwycięży ten zawodnik, który bezbłędnie odpowie na pytania (test – czas na odpowiedź : 5’’) Gramy do pierwszej pomyłki. Jury konkursu przyzna laureatom finałów tygodnia nagrody w wysokości 500,00 złotych.

Po czterotygodniowych zmaganiach laureatami konkursu zostali:

1. Wiktor Marcinkowski – Zespół Szkół Ogólnokształćących w Świebodzinie

2. Angelika Piątkowska – Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Witnicy

3. Adrian Wnęk – Liceum Ogólnokształćące w Sulechowie

4. Paweł Kupczak – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku.

26.10.09 – Pierwsze spotkanie z młodzieżą z Klubu Europejskiego ma miejsce w przygranicznym Gubinie. Młodzie ludzi opiwadają o znaczeniu dla miasta projektu rewitalizacji Wyspy Teatralnej. Audycja Andrzeja Winiszewskiego.

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1256567087.mp3|titles=1256567087.mp3]

27.10.09 – Porusz umysł, ducha, ciało – to tytuł projektu, który z powodzeniem jest realizowany w gimnazjum nr 2 w Żarach. Jak mówią opiekunowie projektu, ma on na celu wszechstronny rozwój uczniów. Jednym z ważniejszych elementów było podjęcie tematyki Kresów Wschodnich oraz współpraca z Kołem Tarnopolan i Sybiraków w Żarach. Audycja Marzeny Wróbel

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1256666033.mp3|titles=1256666033.mp3]

28.10.09 – Członkowie klubu europejskiego euroentuzjaści z gimnazjum w Babimoście zapoznali się z wieloma zrealizowanymi projektami na terenie swojej gminy. Ocenili je i stwierdzili, że na piątkę zasługują polsko-niemieckie warsztaty dziennikarskie dla gimnazjalistów zorganizowane w ramach programu ”młodzież”. O programie uczniowie dowiedzieli się w euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr. Do współpracy zaprosili niemieckich przyjaciół ze szkoły ewangelickiej z Neuruppin. W trakcie warsztatów młodzież zgłębiała tajniki dziennikarstwa, zainteresowani poezją tłumaczyli swoje teksty do wspólnego tomiku, wszyscy pracowali nad wydaniem polsko-niemieckiego numeru gazetki ”szkolny reporter”. W wolnym czasie były dyskoteki, spotkania nad jeziorem, mecze piłkarskie, wystawy. Dlaczego euroentuzjaści wybrali ten projekt? Bo – jak sami twierdzą – coś im się naprawdę udało. To coś to wspólna praca, wzajemne poznanie i zrozumienie, nauka języka, tomik poezji, wspólna gazetka i trwająca do dziś przyjaźń. Audycja Justyny Rapickiej

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1256825280.mp3|titles=1256825280.mp3]

29.10.09 – W Bytomiu Odrzańskim wykonano rewitalizację starówki. Na rynku i okolicznych ulicach wymieniono ponad 30 tysięcy metrów sześciennych nawierzchni, wykonano nowe tereny zielone, oświetlenie ulic i iluminację zabytkowych kamieniczek. Całość kosztowała ponad 4,5 milion złotych, z czego 70 % pochodziło ze środków unijnych. Inwestycja diametralnie zmieniła oblicze bytomskiej starówki. Audycja Marka Turowskiego.

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1257151398.mp3|titles=1257151398.mp3]

02.11.09 – Projekt „Przygoda i nauka z GPS” dla Zespłu Szkół Ekologicznych w Zielonej Gorze jest efektem wieloletnich działań w ramach współpracy polsko-niemieckiej i koreluje z misja edukacyjną realizowaną przez szkołę. W ramach projektu przewiduje się nowowczesne kształcenie uczniów: proekologiczne, przyszłościowo, prakltycznie i przydatnie ( w odniesieniu do przyszłych studiów i pracy).Celem projektu jest zachęceinie dzieci i młodzieży do zainteresowania sie swoim regionem, jego przyrodą, historią, kulturą i geografią oraz tworzenia przez nich nowoczesnych ofert turystycznych z wykorzystaniem nowczesnego sprzętu (GPS, program GIS, Google Earth itp.) Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1257234040.mp3|titles=1257234040.mp3]

03.11.09 – Tym razem wybieramy się do Brodów Żarskich, by porozmawiać o projekcie rewitalizacji brodzkiego Parku przypałacowego. Audycja Andrzeja Winiszewskiego.

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1257326385.mp3|titles=1257326385.mp3]

04.11.09 – W Gminie Zabór zrealizowano kilkanaście projektów, które w znaczący sposób zmieniły oblicze wielu miejscowości, poprawiły jakość życia mieszkańców, angażując dorosłych, młodziez i dzieci do wspólnego działania. Być może nie wszyscy zdawali sobie sprawę z faktu, że w ten sposób tworzą nowy obraz społeczeństwa obywatelskiego. Działania związane z realizacją projektów szczególnie ceni sobie młodzież, widząc w nich szansę na własny rozwój. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1257517714.mp3|titles=1257517714.mp3]

05.11.09 – Info-mat za pan brat to kompleksowy program zajęć edukacyjnych, który od początku października realizowany jest we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach w Nowej Soli i okolicach. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania w mieście i powiecie nowosolskim, poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, którzy mają utrudniony dostęp do edukacji, a co za tym idzie problemy w nauce Pomysłodawcy postawili na matematykę i informatykę. Dlaczego właśnie na te przedmioty ? wyjaśniają Bogusław Greń dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Nowej soli oraz Beata Kulczycka naczelnik wydziału integracji europejskiej Urzędu miejskiego w Nowej Soli współautorzy projektu. W dodatkowych zajęciach z matematyki i informatyki bierze udział także młodzież z działającego w nowosolskim publicznym gimnazjum nr 3 szkolnego klubu Europejskiego „Europaka”, która opierając się na własnych doświadczeniach właśnie projekt Info mat za pan brat wybrała jako najlepszy zrealizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich w swojej okolicy. Audycja Izabeli Kwiatkowskiej.

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1257518271.mp3|titles=1257518271.mp3]

09.11.09 – Członkowie klubu europejskiego z Gimnazjum nr 3 w Nowej Soli uznali, że „projektem na 5-kę” w ich miejscowości jest port rzeczny. Realizacja tego przedsięwzięcia spowodowała, że miejsce omijane dotąd przez mieszkańców zaczęło tętnić życiem. Na rzece pojawiły się statki wycieczkowe, powstał trakt spacerowy, scena i kawiarnia. Jest to teraz wizytówka miasta. Audycja Marka Turowskiego.

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1257862872.mp3|titles=1257862872.mp3]

10.11.09 – Członkowie klubu europejskiego ze Szkoły Podstawowej w Cigacicach zastanawiali się nad wyborem projektu unijnego, który jest szczególnie ważny dla ich miejscowości. Uczniowie mówili o znaczeniu portu w Cigacicach, zachwalali także własną pracownię komputerową, którą współfinansowała Unia Europejska. Wymieniając się swoimi spostrzeżeniami doszli do wniosku – sprzęt multimedialny to strzał w dziesiątkę. Audycja Karoliny Kamińskiej.

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1257863004.mp3|titles=1257863004.mp3]

11.11.09 – Młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku za najbardziej udany projekt w mieście uznała salę widowiskowo – sportową. To pierwszy tego typu obiekt w Lubsku, dający szanse na sportowy rozwój miasta. Charakter tej sali pozwoli również na organizację dużych imprez kulturalnych pod dachem, co nie jest bez znaczenia w naszym klimacie, twierdzą lubscy uczniowie. Audycja Andrzeja Winiszewskiego.

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1258022472.mp3|titles=1258022472.mp3]

12.11.09 – Rada Miejska Drezdenka zasłynęła swego czasu stanowiskiem, w którym wyraziła głębokie niezadowolenie z powodu nie umieszczenia obwodnicy miasta na liście indykatywnej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Nie znaczy to, że gmina nie realizowała, czy nie realizuje projektów wspieranych ze środków unijnych. Dlatego uczennice ze Szkolnego Klubu Europejskiego „Blustar” działającego w Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku miały z czego wybierać wskazując ich zdaniem „projekt na piątkę”. Co ciekawe – za taki uznały projekt, który jest jeszcze w realizacji, a do tego dotyczy obiektu zabytkowego, wybudowanego na początku XX wieku. Audycja Marka Kantczaka.

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1258109747.mp3|titles=1258109747.mp3]

16.11.09 – Odrestaurowanie historycznego Zboru Kalwińskiego – to zdaniem uczniów Liceum Ogólnoikształcącego w Sulechwie najbardziej udany projekt współfinansowany z pieniędzy Unii Europejskiej. Utworzona w zborze sala widowiskowa jest wstanie pomiescić około 300 osób. To właśnie tu odbywaja się najważniejsze uroczystości i koncerty, w których uczestniczą mieszkańcy Sulechowa i okolic. Audycja Karoliny Kamińskiej

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1258369669.mp3|titles=1258369669.mp3]

17.11.09 – Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim jest jednym z ważniejszych zabytków w skali lokalnej i regionalnej. Członkowie Klubu Europejskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim uznali ,że projekt odbudowy Zamku przy wsparciu środków unijnych jest najlepszą tego typu inwestycja w mieście. Audycja Andrzeja Winiszewskiego

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1258467144.mp3|titles=1258467144.mp3]

18.11.09- Młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. wskazjue kilka projektów w swoim mieście, które – ich zdaniem – najbardziej przyczyniają sie do rozwoju miasta. Jednym z nich jest budowa nowej biblioteki, którą dofinansowano kwotą 17 mln złotych ze środków unijnych. Audycja Agnieszki Dobosiewicz.

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1258533866.mp3|titles=1258533866.mp3]

19.11.09 – Korepetycje. Słowo to nie zawsze wzbudza entuzjazm wśród uczniów. Korepetycje często kojarzą się z dodatkowymi zajęciami po godzinach lekcyjnych, na które uczniowie chodzą niezbyt chętnie. Ciekawy pomysł na to jak zachęcić młodzież do dodatkowych zajęć znalazł dyrektor żagańskiej szkoły Artur Kubala. Projekt to „Program rozwojowy dla uczniów publicznego gimnazjum nr 2 w Żaganiu od Jana Keplera do Alberta Einsteina, wiedza poprzez praktykę. Nauki ścisłe i języki obce naszą drogą do sukcesu.” Jednym z ważniejszych elementów projektu jest nauka języków obcych. Jak się okazuje od początku realizacji projektu większość uczniów szkoły zadecydowała aby wziąć udział w zajęciach. Jak sami podkreślają, teraz chętnie zostają w szkole po lekcjach. Audycja Marzeny Wróbel.

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1258641386.mp3|titles=1258641386.mp3]

23.11.09 – Ania Kruszyna, Przemek Krawczyk i Bartek Karzycki z Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Słubicach mówili, że w ich ocenie na szczególne wyróżnienie zasługuje idea zbliżenia mieszkańców Słubic i Frankfurtu pod hasłem Słubfurt. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Michael Kurzwelly artysta urodzony w Darmstadt, wychowany w Bonn, który mieszkał w Wielkiej Brytanii, we Francji i w Poznaniu. Słubfurt ma fikcyjny ratusz, władze, a nawet hymn i konstytucję. Audycja Krzysztofa Baługa

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1258988437.mp3|titles=1258988437.mp3]

24.11.09 – Uczniowie gimnazjum w Czerwieńsku biorą udział w projekcie pod nazwą : „Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie” i to działanie wybrały jako najlepszą inwestycję unijnych środków w swoim mieście. Inne projekty, które podobały się młodzieży to m.in. remont szkoły w Nietkowie czy też remont kanalizaji w Czerwieńsku. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1259147168.mp3|titles=1259147168.mp3]

25.11.09 – Tym razem odwiedzamy Wężyska w powiecie krośnieńskim i tamtejsze Gimnazjum, w którym z pomocą środków unijnych powstała nowoczesna pracownia komputerowa. Audycja Andrzeja Winiszewskiego.

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1259147383.mp3|titles=1259147383.mp3]

26.11.09 – Audycją z opiniami młodzieży z Liceum w Świebodzinie kończymy cykl audycji, w którym młodzież z lubuskich szkół średnich i gimnazjów prezentowała swoje opinie w sprawie najlepszych unijnych projektów w ich miejscowościach. Piotr Gulbicki, Nastazja Karbowiak, Wiktor Marcinkowski, Sonia Strechlau oraz Stella Szmit z Liceum Ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie nie zdecydowali się na wybór wspólnego „projektu na piątkę”. Każde z nich zaprezentowało inne przedsięwzięcie. Audycja Krzysztofa Baługa

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1259239049.mp3|titles=1259239049.mp3]
(Visited 73 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz