Odcinek 8 „Rozwój przedsiębiorczości”

12:22

18 listopada 2013

Cezary Galek

reportażysta, kierownik redakcji reportażu   +48 68 4555 554  GSM +48 601 34 94 60

(Visited 96 times, 1 visits today)

Bardzo ważne dla rozwoju regionu jest wspieranie przedsiębiorczości. Dzięki unijnym funduszom wielu kreatywnych przedsiębiorców mogło zrealizować swoje plany i aspiracje. Często kryją się za tym  ludzkie emocje i możliwość spełnienia marzeń.

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubuskim ulokowane są głównie w Priorytecie II. i mają charakter inwestycyjny oraz doradczy. Mogły z niego korzystać małe i średnie przedsiębiorstwa. Pomoc uzyskały także inwestycje dotyczące rozwoju sieci i otoczenia biznesu (instytucje pożyczkowe i poręczeniowe, doradcze, inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe). Realizacja wszystkich działań w ramach Priorytetu przyczynia się do  zwiększenia konkurencyjności lubuskich przedsiębiorstw, a tym samym wzrostu gospodarczego i innowacyjnego podmiotów gospodarczych.

Przedsiębiorcy realizowali przeróżne projekty:  rozbudowa przedsiębiorstwa, rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa, realizacja zasadniczych zmian produkcji, czy procesu produkcyjnego, dywersyfikacja działalności, wprowadzanie nowych dodatkowych produktów,unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej, inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych,  licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej, wykorzystanie zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie,projekty wprowadzające nowe usługi i produkty na rynek, które mają charakter innowacyjny.

Poza małymi i średnimi firmami, beneficjantami Priorytetu II są organizacje społeczne, stowarzyszenia, instytucje otoczenia biznesu, Uniwersytet Zielonogórski i PWSZ w Sulechowie.

W środę o 18.10 zapraszamy do wysłuchania reportażu pt. „Kreatywni” autorstwa Marzeny Wróbel dotyczącego realizacji dwóch różnych projektów w ramach funduszy LRPO w Janowcu i Zielonej Górze.  Po emisji audycji debata (pod redakcją Pawła Mrożka) w której autor i zaproszeni goście przedstawią strategię dofinansowania przedsiebiorstw z funduszy LRPO. W piątek poo 9.00 konkurs (pod redakcją Krzysztofa Baługa) w którym pytania merytorycznie nawiązują do informacji przedstawionych w reportażu i debacie.

(Visited 96 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz