Odcinek 9 „Odnowa zabytków”

11:46

25 listopada 2013

Cezary Galek

reportażysta, kierownik redakcji reportażu   +48 68 4555 554  GSM +48 601 34 94 60

(Visited 457 times, 1 visits today)

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim od kilku lat, dzięki pozyskaniu funduszy zewnętrznych, realizuje długofalowy program remontowo-modernizacyjny Spichlerza. Zmodernizowano dwa obiekty w zespole willowo-ogrodowym, większość środków została jednak przeznaczona na prace w Spichlerzu.

W środę o godz.18.10 przedstawimy Państwu reportaż pt. „Spichlerz” autorstwa Izabeli Patek ukazujący historie renowacji wspomnianych obiektów. Po emisji debata pod redakcją Pawła Mrożka na temat odbudowy lubuskich zabytków. W czwartek po 9.00 konkurs z nagrodami pod redakcją Krzysztofa Baługa, którego pytania będą nawiązywały do treści reportażu i debaty.

Są to jedne z wielu obiektów odnowionych dzięki unijnym pieniądzom, które zostały przeznaczone na renowację bądź adaptację historycznych i zabytkowych obiektów oraz zespołów obiektów wraz z ich otoczeniem. To również fundusze na rewitalizację układów urbanistycznych lubuskich miast i miasteczek. Realizacja tych projektów pozwoliła na zapewnienie obiektom zabytkowym odpowiedniego stanu technicznego i zabezpieczenie przed dalszym zniszczeniem. Odnowione zabytki stały się powszechnie dostępne zarówno dla mieszkańców regionu, jak i dla turystów. Przykładem takich inwestycji jest Pałac Książęcy w Żaganiu, zamek w Sulechowie czy dawny budynek Collegium Jezuickiego we Wschowie, który po renowacji stał się siedzibą Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa. Odnawiając zabytkowe obiekty, beneficjenci mogli wyposażyć je w sprzęt wystawienniczy, techniczny, multimedialny. Za przykład takich inwestycji mogą posłużyć: adaptacja Pałacu Biskupów Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na cele działalności Instytutu im. Wilhelma Pluty, modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze czy modernizacja dwóch lubuskich muzeów: Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim i Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Osobną pulę unijnych środków na odnowę zabytków stanowiły dotacje dla prywatnych przedsiębiorców. Kilku z nich postanowiło odrestaurować niszczejące pałace bądź inne obiekty zabytkowe, aby prowadzić w nich działalność gospodarczą w branży turystycznej. Projekty dofinansowane z LRPO wpisują się w cele strategiczne programu opieki nad zabytkami województwa lubuskiego. Dofinansowanie takich zadań ma na celu zachowanie obiektów dziedzictwa kulturowego dla kolejnych pokoleń. Środki UE przeznaczone na odnowę zabytków to ponad 81 mln PLN.

 

(Visited 457 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz