Odcinek 7 „Edukacja przyszłością Lubuskiego – uczelnie wyższe”

10:46

11 listopada 2013

Cezary Galek

reportażysta, kierownik redakcji reportażu   +48 68 4555 554  GSM +48 601 34 94 60

(Visited 170 times, 1 visits today)

W tym cyklu zajmujemy się sprawami kluczowymi z punktu widzenia mieszkańców naszego regionu określającymi standard życia i perspektywy dalszego  rozwoju. Lubuski Regionalny Program Operacyjny umożliwia realizację wielu ambitnych celów dlatego ważne jest aby wiedza o nim była codzienna i powszechna. Stąd pomysł aby mówić o tym korzystając z różnych dziennikarskich form.

W środę o 18.10 proponujemy reportaż pt. „Spojrzenie w przyszłość” autorstwa Izabeli Kwiatkowskiej dotyczący perspektyw związanych z budową Parku Naukowo – Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po emisji audyucji debatę (pod redakcją Pawła Mrożka) w której autor i zaproszeni goście przedstawią strategię dofinansowania lubuskiego szkolnictwa wyższego z funduszy LRPO.

W piątek poo 9.00 konkurs (pod redakcją Krzysztofa Baługa) w którym pytania merytorycznie nawiązują do informacji przedstawionych w reportażu i debacie.

W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego również i uczelnie wyższe mają możliwość pozyskiwania funduszy unijnych. Najważniejszym projektem, który uzyskał wsparcie jest Park Naukowo-Technologiczny  Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obiekty, które powstają w Nowym Kisielinie k. Zielonej Góry, znajdują się w fazie inwestycyjnej. Są to:

•Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii,

•Centrum Innowacji Technologie dla Zdrowia Człowieka,

•Centrum Technologii Informatycznych,

•Inkubator Przedsiębiorczości.

Kluczowym celem Parku Naukowo-Technologicznego będzie komercjalizacja wyników badań naukowych poprzez dwustronny transfer wiedzy: z ośrodka badawczego do przemysłu oraz tworzonych nowych rozwiązań technologicznych na potrzeby MSP. Budowa Parku Technologicznego realizowana jest w ramach Priorytetu II.  W tym samym Działaniu ulokowane zostały dwa ważne projekty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie: utworzenie Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych (LOIiWA) w Kalsku oraz budowa hali laboratoryjnej energooszczędnej-ekologicznej dla energetyki i odnawialnych źródeł energii. Ponadto w ramach LRPO uczelnie wyższe mogą korzystać ze środków unijnych, aby rozwijać i modernizować infrastrukturę edukacyjną. Dzięki pieniądzom z LRPO wiele uczelni unowocześniło bazę dydaktyczną, zmodernizowało budynki uczelniane bądź dostosowało do celów edukacyjnych obiekty, które do tej pory pozostawały nie wykorzystane. Wyremontowano akademiki, a Uniwersytet Zielonogórski zyskał nową bibliotekę, która stanęła przy ul. Wojska Polskiego.

 

(Visited 170 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz