Odcinek 5 „Infrastruktura drogowa – na skrzyżowaniu Europy”

11:50

25 października 2013

Cezary Galek

reportażysta, kierownik redakcji reportażu   +48 68 4555 554  GSM +48 601 34 94 60

(Visited 281 times, 1 visits today)

Pomimo różnych możliwości przemieszczania ludzi i towarów (kolej, samoloty, szlaki wodne) w dalszym ciągu w Polsce najważniejszym pozostaje transport drogowy. Województwo lubuskie ma w rym zakresie wiele atutów: tranzytowe położenie komunikacyjne między Europą Zachodnią i Wschodnią oraz Skandynawią i Europą Środkową (główne to szlaki Autostrada A2 oraz droga ekspresowa S3), dogodne połączenia drogowe łączące miasta województwa z innymi miastami w Polsce i Europie Zachodniej, osiem drogowych przejść granicznych, w tym najważniejsze na granicy z Niemcami przejście w Świecku, dobrze rozwinięta infrastruktura towarzysząca szlakom drogowym (stacje benzynowe, stacje obsługi, hotele, punkty gastronomiczne itp.), czy też unikalne w skali kraju walory przyrodniczo-krajoznawcze wpływające pobudzająco na rozwój ruchu turystycznego.

Drogi to nie tylko szansa rozwoju,  ale i obowiązek inwestowania znacznych sum w budowę nowych i utrzymanie dotychczasowych szlaków. To nie tylko autostrady. Zatłoczone centra mniejszych i większych miejscowości wymagają budowy obwodnic zmniejszających uciążliwości związane z hałasem, zanieczyszczeniem powietrza     i bezpieczeństwem mieszkańców. Stare i już przestarzałe rozwiązania komunikacyjne w miastach i mniejszych miejscowościach wymagają przebudowy uwzględniającej wielokrotnie większe niż przed laty natężenie ruchu drogowego. Potrzeby w tym zakresie są znaczne.  Czy zostaną zaspokojone i w jakiej części.

W piątym odcinku naszego cyklu zajmiemy się zatem kompleksowo problemem dróg.  W środę o 18.10 reportaż pt. „Obwodnica” autorstwa Marka Turowskiego, dotyczący znaczenia jakie dla mieszkańców Wschowy i okolic miał pierwszy etap budowy miejskiej obwodnicy. Po emisji debata o lubuskich drogach (pod redakcją Pawła Mrożka) z udziałem marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Polak, burmistrza Żar Wacława Maciuszonka i naczelnika Wydziału Planowania i Funduszy Europejskich Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze  Paweła Tondera. W czwartek po 9.00 zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie z nagrodami (pod redakcją Krzysztofa Baługa) w którym pytania merytorycznie nawiążą do informacji przedstawionych w reportażu i debacie.

W finansowaniu zadań wydatnie pomaga LRPO. Dzięki  funduszom unijnym ponad 110 km istniejących dróg zostało zmodernizowanych. Oprócz tego pieniądze przeznaczone zostały na budowę nowych szczególnie obwodnic miast i połączeń z tranzytami np.  z Autostradą A2. W latach 2007-2013 przyjęto do realizacji niemal 70 projektów drogowych. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 504 mln zł (w tym dofinansowanie 382 mln zł).  Obecnie trwa nabór wniosków z Działania 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie. Środki na konkurs to 20 mln PLN.

Posłuchaj audycji.

Więcej informacji: 1 2

(Visited 281 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz