Odcinek 3 „Turystyka szansą rozwoju regionu”.

11:26

13 października 2013

Cezary Galek

reportażysta, kierownik redakcji reportażu   +48 68 4555 554  GSM +48 601 34 94 60

(Visited 442 times, 1 visits today)

Województwo lubuskie  stawia na turystykę.  To co wydaje się oczywiste ze względu na piękne położenie, bogatą przyrodę i ciekawą historię regionu. Jednak trzeba mocno inwestować, bo konkurencja w tej dziedzinie gospodarki jest  bardzo duża, chociażby ze strony przygranicznych niemieckich landów. A jednak w ostatnim czasie wiele się w tej dziedzinie zmieniło, a plany na przyszłość są bardzo ambitne. Kluczowe inwestycje były i będą realizowane w ramach LRPO.

W trzecim odcinku naszego cyklu zajmiemy się więc tym problemem patrząc na niego z różnych stron.

Środa 18.10.

Reportaż (pod redakcją Cezarego Galka) pt. „Nie tylko zamek” autorstwa Marzeny Wróbel dotyczący znaczenia jakie dla mieszkańców Sulechowa miała renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w tym mieście.

Debata (pod redakcją Pawła Mrożka) z udziałem samorządowców wykorzystujących środki z LRPO do poprawy atrakcyjności turystycznej regionu.

Zagadnienia:

-rewitalizacja zabytków

-rozwój atrakcji rekreacyjno-turystycznych w regionie

-inicjatywy samorządowe

-przedsięwzięcia komercyjne

Czwartek po 9.00.

Konkurs (Pod redakcją Krzysztofa Baługa) w którym pytania merytorycznie nawiązują do informacji przedstawionych w reportażu i debacie.

Zamek w Sulechowie.

Opis projektu przedstawionego w reportażu.

Tytuł Projektu: Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie

Nazwa Beneficjenta: Gmina Sulechów

Całkowita wartość projektu: 5 081 226,95 PLN

Wnioskowana kwota dofinansowania:  2 535 725,66 PLN

Celem projektu było podniesienie jakości obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne i ożywienie obszaru miejskiego w zakresie życia społeczno – kulturowego na obszarze zdegradowanym. Grupą docelową projektu stanowiły: społeczność lokalna, dzieci i młodzież, instytucje, organizacje społeczne, turyści i mieszkańcy obszaru zdegradowanego Miasta i Gminy Sulechów oraz całego woj. lubuskiego.

Przedmiotem inwestycji była renowacja, adaptacja i przebudowa zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie. Zespół zamkowy (zamek + wieża) jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 548 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora zabytków z dnia 30 maja 1963 r. Główne wejście do budynku znajduje się od strony wschodniej. Od strony południowej i północnej do zamku przylegają stare mury obronne. Zamek wybudowany został na sztucznie usypanym wzniesieniu. Do głównej budowli, będącej skrzydłem południowym dawnego zamku, przylega od północy wieża. Po jej zachodniej stronie wznosi się dawny Zbór Kaliwński, z którym zamek sprzężony jest współczesnym łącznikiem. Po stronie północno – zachodniej znajduje się IX wieczny budynek, będący siedzibą Sulechowskiego Domu Kultury. Po wschodniej stronie zamku znajduje się niewielkie założenie parkowe o regularnym układzie alejek parkowych, z odkrytym amfiteatrem, umiejscowionym na zboczu wzniesienia. Zamek składa się z dwóch zasadniczych części: skrzydła mieszkalnego i wieży.

Cała inwestycja obejmowała renowację, adaptację i przebudowę obiektu zamkowego (roboty budowlane wewnątrz obiektu, roboty odtworzeniowe w Zamku i Wieży, roboty instalacyjne, wykonanie elewacji, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu). W  wyniku prac piwnica przeznaczona została na klub dyskusyjny, parter – na sale bilardową i izbę pamięci, I piętro – na salę tańca, II piętro – na salę komputerową i balkon z widokiem na salę tańca, wieża – na pracownię plastyczną.

Przykładowe inne zrealizowane projekty turystyczne.

Więcej informacji znajdziesz na stronach:

http://biznes.zielonagora.pl/pl/1264/2222/budowa_centrum_rekreacyjno_-_sportowego_w_zielonej_gorze/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/SukcesDziekiFE/Strony/Budowa_Centrum_Rekreacyjno_Sportowego_w_Zielonej_Gorze.aspx

http://www.gorzow.pl/przystan/gorzow-w-europie-strona-glowna/integracja-europejska/wybrane-projekty-przygotowane-przez-miasto/5663-rewitalizacja-bulwaru-nadwarcianskiego-wschodniego-w-gorzowie-wlkp-

http://www.wschowa.pl/witamy/artykul/inwestycje-unijne

http://www.drezdenko.pl/406,utworzenie-parku-kultur-swiata-park-of-world-culture-poprzez-rewitalizacje-zabytkowego-zalozenia-parkowego-w-drezdenku.html

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/SukcesDziekiFE/Strony/Budowa_Centrum_Edukacji_Artystycznej_Filharmonia_Gorzowska.aspx

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/SukcesDziekiFE/Strony/Rewitalizacja_Centrum_Kultury_i_Sztuki_Filmowej.aspx

 

 

(Visited 442 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz