Odcinek 4 „Port Lotniczy – inwestycje i perspektywy”.

13:15

21 października 2013

Cezary Galek

reportażysta, kierownik redakcji reportażu   +48 68 4555 554  GSM +48 601 34 94 60

(Visited 230 times, 1 visits today)

W czwartym odcinku cyklu zajmiemy się kompleksowo komunikacją lotniczą, która w naszym regionie sprowadza się do działalności lotniska w Babimoście. Od wielu lat trwają starania o dostosowanie standardu portu do europejskich wymagań w tym zakresie i zwiększenie jego przepustowości. Jednak nie jest to zadanie łatwe ze względu na potrzebę zdobycia znacznych środków na niezbędne inwestycje i inne niezależne czynniki związane chociażby z ogólnym kryzysem w branży lotniczych przewozów pasażerskich. Warto jednak pochylić się nad tym tematem, bowiem komunikacja lotnicza jest rozwojowa i może generować dodatkowe wartości dla rozwoju regionu.

W środę o 18.10 przedstawimy Państwu reportaż pt. ”Lotnisko” autorstwa Karoliny Kamińskiej ukazujący codzienność portu lotniczego w Babimoście. Po emisji debata pod redakcją Pawła Mrożka z udziałem wicemarszałka województwa lubuskiego Bogdana Nowaka i Macieja Króla – głównego specjalistę Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego na temat przyszłości lotniska, inwestycji unijnych przy rozbudowie portu i znaczenie lotniska dla regionu i mieszkańców.

W czwartek po 9.00 konkurs z nagrodami pod redakcja Krzysztofa Baługa, którego pytania będą nawiązywały do treści reportażu i debaty.

Historia i przyszłość.

Lotnisko w Babimoście zaczęto budować w roku 1954. Trzy lata później gospodarzem tego miejsca został 45 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. Od marca 2001 do września 2004 istniało stałe już stałe połączenie pasażerskie z Warszawą z międzylądowaniem w Poznaniu. Dziś Port lotniczy Zielona Góra-Babimost posiada przepustowość: 150 tys. pasażerów rocznie. Teren portu zajmuje 450 ha. Zabudowa zawiera m.in. terminal pasażerski, terminal cargo, budynki technicznego zabezpieczenia, oraz 16 hangarów samolotowych (każdy o powierzchni 320 m²), które mogą służyć jako magazyny towarowe. Na lotnisku działa stałe lotnicze przejście graniczne, funkcjonuje też Lotniskowy Komisariat Policji. Od czerwca 2011 zostały wznowione bezpośrednie loty do Warszawy.

Przyszłość obiektu wiąże się z realizacją projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja Regionalnego Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście wraz z infrastrukturą lotniskową”  i składa się z trzech etapów. Do tej pory podpisano decyzje dotyczące realizacji trzech z czterech projektów ujętych w ramach Etapu II Inwestycje infrastrukturalne w Porcie Lotniczym Zielona Góra w Babimoście związane z poprawą bezpieczeństwa:

1.Sieć elektroenergetyczna zasilająca oświetlenie nawigacyjne – podświetlane znaki pionowe (oznaczenie pionowe drogi startowej i dróg kołowania).  Przedmiotem projektu była budowa sieci elektroenergetycznej oraz zasilanego przez nią oświetlenia nawigacyjnego – podświetlanych znaków pionowych (oznaczenia pionowego drogi startowej i dróg kołowania). Realizacja projektu, a także dalszych inwestycji w zakresie poprawy bezpieczeństwa lotniska pozwoli na osiągnięcie celów na poziomie rezultatu, tj.: poprawy bezpieczeństwa Portu Lotniczego ZG/B, w tym poprawy bezpieczeństwa jego użytkowników, która będzie polegała na możliwości odczytywania przez pilota znaków pionowych w warunkach ograniczanej widzialności, dzięki ich podświetleniu. Dzięki stworzeniu odpowiednich warunków infrastrukturalnych, możliwe będzie uruchomienie nowych połączeń krajowych, a w dalszej perspektywie również zagranicznych (co oznaczać będzie m.in. poprawę dostępności do portów będących węzłami przesiadkowymi).

2.Budowa drogi patrolowej. Projekt obejmuje swoim zakresem budowę drogi patrolowej o łącznej długości 5 557 mb, która ma być wykonana w dwóch różnych technologiach: droga o nawierzchni betonowej – 220 mb, droga o nawierzchni szutrowej – 5 337 mb. Podstawowym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost, spełnienie wymagań Urzędu Lotnictwa Cywilnego i obowiązujących przepisów prawnych w zakresie niezbędnym do certyfikacji lotniska oraz stworzenie warunków infrastrukturalnych do rozbudowy sieci połączeń lotniczych i funkcjonowania Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost jako istotnego elementu strategii rozwoju regionu.

3. Budowa strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej. Projekt obejmuje swoim zakresem budowę lotniskowej straży ratowniczo – gaśniczej o łącznej powierzchni 996,81 m². Wokół budynku planuje się wykonanie niezbędnych dojść i dojazdów (wykorzystując istniejące drogi dojazdowe do hangarów wykonane z płyt żelbetowych) oraz zagospodarowanie terenu w formie zieleni towarzyszącej. Budynek ma służyć stacjonowaniu jednostki lotniskowej straży ratowniczo – gaśniczej (LSR-G) i złożony jest z dwóch części: hali dla garażowania samochodów i przeprowadzania remontów podstawowych, a także przeglądów eksploatacyjnych oraz pomieszczeń administracyjnych i gospodarczych. Podstawowym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost.

Ponadto z „Rozbudową i modernizacją Regionalnego Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście wraz z infrastrukturą lotniskową” związane są inne projekty, które zostały ujęte w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym i będą realizowane po uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa Lubuskiego (zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący LRPO).

Posłuchaj reportażu i debaty.

 

 

(Visited 230 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz