Odcinek 10 – „Wsparcie instytucji ochrony zdrowia”

12:33

2 grudnia 2013

Cezary Galek

reportażysta, kierownik redakcji reportażu   +48 68 4555 554  GSM +48 601 34 94 60

(Visited 310 times, 1 visits today)

W odcinku dziesiątym naszego cyklu zajmiemy się jak zwykle kompleksowo kolejną dziedziną finansowaną z pieniędzy europejskich.  Ochrona zdrowia to temat kontrowersyjny, często bolesny społecznie. Dlatego tak ważne jest, aby wspomnianych funduszy było jak najwięcej.

W środę o godz. 18.10 przedstawimy reportaż pt. „Sala” autorstwa Małgorzaty Nabel dotyczący budowy w szpitalu w Zielonej Górze Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii  i Neurotraumatologii, który powstał w odnowionym budynku przy ul. Zyty i został wyposażony w specjalistyczny sprzęt medyczny.

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia dostępności do świadczeń neurochirurgicznych, podniesienia jakości wykonywanych świadczeń medycznych, zaopatrywania wszystkich urazów kręgosłupa oraz urazów czaszkowo-mózgowych w regionie oraz do skrócenia czasu oczekiwania na leczenie neurochirurgiczne poprzez możliwość wykonania większej możliwości zabiegów operacyjnych z 550 do 900 (ilość zabiegów, jaką należy wykonać, by sprostać zapotrzebowaniu w regionie).

Po emisji debata (pod redakcją Pawła Mrożka) z udziałem ekspertów, a w czwartek po godz. 9.00 konkurs z nagrodami dla słuchaczy (pod redakcją Krzysztofa Baługa), w którym pytania merytorycznie będą nawiązywały do informacji przedstawionych w reportażu i debacie.

W ramach LRPO dofinansowano 60 projektów tego typu o wartości całkowitej 204 milionów złotych i łącznej kwocie dofinansowania 140 milionów. Z pieniędzy unijnych przeznaczonych na ten cel mogły korzystać zarówno szpitale, jak i przedsiębiorcy (np. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej), jednostki naukowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Fundusze zostały przeznaczone m.in. na projekty dotyczące zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego, termomodernizację szpitali, oddziałów oraz bloków operacyjnych, a także na budowę społeczeństwa informacyjnego związanego z ochroną zdrowia (e-zdrowie). W ramach projektów zrealizowanych ze środków LRPO zakupiono m.in. tomograf komputerowy, cyfrowy aparat RTG, gamma-kamerę oraz rezonans magnetyczny. Z pewnością realizacja powyższych projektów przyczyni się do zmniejszenia śmiertelności ze względu na wczesne wykrywanie ognisk chorobowych, a co za tym idzie, do poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa.

(Visited 310 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz