Lubuskie 2020

13:00

19 grudnia 2015

Krzysztof Baług

Kierownik redakcji edukacji +48 68 45 55 523

(Visited 2 168 times, 1 visits today)

Województwo lubuskie planuje wydać w najbliższych 6 latach około miliarda euro na rozwój regionu. Dwa razy więcej niż w minionym okresie. O tym na co będą przeznaczone te pieniądze i jakie efekty przyniosą te  inwestycje będziemy mówić w każdą sobotę o 12.45 w audycji Lubuskie 2020

2015-12-19

W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. zakupiła 9 łodzi ratowniczych ,  które przekazano do użytkowania w Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych Komend Powiatowych/Miejskich PSP w:

Gorzów Wlkp. – 2 szt.
Krosno Odrz. – 1 szt.
Słubice – 1 szt.
Strzelce – 1 szt.
Świebodzin 1 szt.
Zielona Góra – 1 szt.
Żagań – 1 szt.
Żary – 1 szt.

2015-12-12

Trwają spotkania omawiające  zasady aplikowania o środki unijne w ramach konkursu dla Poddziałania 6.3.1. Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w ramach RPO Lubuskie 2020. O szczegółach w dzisiejszej audycji

2015-12-05

Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził harmonogram ogłaszania konkursów na 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. – Wiele konkursów odbędzie się jeszcze szybciej niż wstępnie planowano, w niektórych przypadkach zwiększono także środki. O szczegółach w audycji.

2015-11-28

Lubuskie Forum Gospodarcze dyskutowało  między innymi o przyszłości szkolnictwa zawodowego. Rozmawiano też o gospodarczej przyszłości regionu . Jakie inwestycje wspierać, jak pomagać lubuskim przedsiębiorcom, zwłaszcza tym, którzy tworzą nowe technologie, nowe innowacyjne rozwiązania.

2015-11-21

Trzecie posiedzenie posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 omawiało przyjęcie kryteriów wyboru projektów współfinansowanych  z RPO Lubuskie  2020  do konkursów, których ogłoszenie zaplanowano jeszcze w tym roku. Dotyczą one m.in. takich dziedzin jak: edukacja, zdrowie, efektywność energetyczna, ekonomia społeczna , samozatrudnienie. Szczegóły w audycji.

2015-11-14

Edukacja w programie operacyjnym Lubuskie 2020 będzie mocno dofinansowana. Szczególnie dotowana będzie praktyczna nauka zawodów. Również nauczyciele mają szansę na wsparcie przy szkoleniach.O szczegółach w dzisiejszej audycji.

2015-11-07

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego  prowadzi konsultacje społeczne na temat  Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego.Efektem wdrożenia Programu powinno być podniesienie innowacyjności i konkurencyjności województwa lubuskiego.

2015-10-31

Prawie 18 mln złotych Lubuski Regionalny Program Operacyjny włożył w przebudowę dawnego kina Wenus w Centrum Nauki Keplera. Inwestycja polegała na przebudowie i rozbudowie  budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakup wyposażenia niezbędnego dla przekształcenia obiektu w Planetarium Wenus. Efektem końcowym projektu jest powstanie jedynego w zachodniej Polsce nowoczesnego centrum propagowania nauk ścisłych i przyrodniczych, łączącego funkcje centrum konferencyjnego, planetarium oraz centrum nauki.

2015-10-24

WOSiR w Zielonej Górze wzbogacił się o kolejny reprezentacyjny obiekt. Na terenie ośrodka został wyremontowany hotel „Olimpijczyk”, który może przyjąć ponad 50 niepełnosprawnych zawodników. Inwestycję udało się sfinansować dzięki wsparciu unijnemu.

2015-10-10

W województwie lubuskim powstała największa samorządowa winnica w kraju. Dzięki dofinansowaniu z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na terenie 32 hektarowej działki powstało Lubuskie Centrum Winiarstwa. Inwestycja została otwarta w piątek 9.października.

2015-10-03

Ministerstwo Infrastruktury pragnie pomóc samorządom w przygotowanie programów rewitalizacji. Projekty Witnicy, Żagania, Krosna Odrzańskiego, Kostrzyna nad Odrą, Gorzowa Wlkp., Nowej Soli oraz Dobiegniewa przeszły do drugiego etapu. O szczegółach w audycji Lubuskie 2020.

2015-09-26

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży to główny cel  dwóch nowych konkursów realizowanych przy wsparciu funduszy unijnych w ramach Osi Priorytetowej 8 „Nowoczesna edukacja” RPO – Lubuskie 2020.

2015-09-19

Zielona Góra wspólnie z gminami Sulechów, Zabór, Czerwieńsk i Świdnica ma do rozdysponowania 58 mln euro w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Pieniądze pójdą m.in. na infrastrukturę rowerową, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, dziedzictwo kulturowe oraz parki i tereny zielone. Burmistrz Czerwieńska Piota Iwanusa  oraz wójt Świdnicy Adam Jaskólski wypowiadają się na temat planów swoich gmin w sprawie wykorzystania środków z  ZIT  na m.in. ekologiczny transport publiczny.

2015-09-12

Projekt „Nauka bez granic” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze zorganizowało w ramach projektu szkolenie z przedmiotów ścisłych i języka obcego 200 uczniów lubuskich szkół. O szczegółach w audycji.

2015-09-05

W dobie nieustającej konkurencji oraz szybkiego rozwoju nowych technologii, przedsiębiorczość i innowacje stają się nierozłącznymi partnerami. Wzmocnieniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw służył będzie konkurs adresowany do partnerstw : uczelni i przedsiębiorców. O szczegółach w dzisiejszej audycji.

2015-08-29

Ogólnopolski Dzień Funduszy Europejskich w Gorzowie , zakończył się wielkim koncertem gwiazd.Koncert to nagroda za pierwsze miejsce gorzowskiego bulwaru w konkursie Europa to my.

2015-08-22

Komitet Monitorujący RPO jednogłośnie przyjął kryteria oceny strategicznej projektów w ramach poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla miejskich obszarów funkcjonalnych Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry. Przyjęto również kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych w ramach RPO, zarówno finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w audycji.

2015-08-15

Zarząd województwa lubuskiego podjął decyzję o ogłoszeniu 7 konkursów – 2 w ramach Osi Priorytetowej (OP) 7 Równowaga Społeczna i 4 w ramach OP 8 Nowoczesna Edukacja, Na co konkretnie będą przeznaczone te środki?

2015-08-08

Prezydenci Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry podpisali z marszałek Elżbietą Polak porozumienie będące podstawą do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego L2020.Środki przeznaczone na realizację inwestycji w obu lubuskich stolicach wynoszą ponad 107 milionów euro. Na co przeznaczą pieniądze oba miasta?

2015-08-01

30 proc. głosów i pierwsze miejsce – tak wynik osiągnął gorzowski bulwar nad Wartą  w konkursie Europa To My , który organizowało  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Startowało w nim  658 inwestycji z całego kraju za pieniądze unijne. W nagrodę, 30 sierpnia w Gorzowie odbędzie się Ogólnopolski Dzień Funduszy Unijnych, który zakończy się wielkim koncertem

2015-07-25

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020  ruszył nabór wnioskóww sprawie projektów aktywizujących rynek pracy.Projekty mogą składać wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy. Jak zamierza wykorzystać te możliwości Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli?

2015-07-18

Dziś będziemy mówić o konkursie  Europa to my, którego celem jest pokazanie jak zmieniła się Polska dzięki unijnemu wsparciu. O zwycięstwo będą walczyć projekty – „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II” oraz „Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne”.

2015-07-11

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłasza Nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. O szczegółach w dzisiejszej audycji .

2015-07-04

,,Zostań wielkim wynalazcą, stwórz własny prototyp, wygraj wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik!”. Pod takim hasłem odbywał się konkurs naukowy ,,Lubuski wynalazca”. Wśród nagrodzonych znaleźli się:
I miejsce – Jan Sokołowski z Katolickiego Gimnazjum w Zielonej Górze za skonstruowanie sygnalizatora dla niewidomych, II miejsce – Marta i Adrianna Opryszak, Agnieszka Kwiatkowska, Alicja Janiszewska, Natalia Fajgiel z Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze za opracowanie nowej technologii oczyszczania wód gruntowych, III miejsce – Maciej Bojko, Tomasz Grybel, Mateusz Jędrzejczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie za stworzenie maszyny do recyklingu puszek – puszkozgniot, IV miejsce – Bartłomiej Grajewski z Katolickiego Gimnazjum w Zielonej Górze za własnoręcznie wykonany model motorówki, V miejsce – Hubert Bereś i Jakub Dranczewski z III i I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze za jRED -uniwersalny system sterowania domowym sprzętem RTV za pomocą interfejsu transmisji.

2015-06-27

Powiatowe Urzędy Pracy otrzymają spory zastrzyk finansowy z Regionalnego Programu Operacyjnego. Waldemar Stępak, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy mówi m.in. o finansowanym przez RPO programie „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych”

2015-06-20

„Rozwój społeczeństwa informacyjnego” to tematyka konkursu w nowej perspektywie finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej „Rozwój cyfrowy”. Na te działania zarezerwowano prawie 40 mln. zł. Beneficjentami tego działania mogą byc m.in. jednostki samorządu terytorialnego, straż, policja, szkoły wyższe.

2015-06-13

Zarząd Województwa Lubuskiego zmienił harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Lubuskie 2020”.
W tym roku ogłoszone zostaną 24 konkursy. Problematykę nowych kryteriów i procedur przybliża nam Elżbieta Polak, marszałek Województwa Lubuskiego.
O pierwszym konkursie w ramach RPO „Lubuskie 2020” opowiada Sylwia Pędzińska, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubuskiego.

2015-06-06

Kobiety przedsiębiorcze, uczestniczki plebiscytu Gazety Lubuskiej! Laureatki zostały uhonorowane podczas gali w Essenza Party Center w Świdnicy. Wzięła w niej udział marszałek Elżbieta Anna Polak, która jak co roku była członkiem kapituły konkursu.

2015-05-30

W jakim kierunku powinien rozwijać się świętujący 25-lecie istnienia samorząd? Co zrobić, by umacniać dobre stosunki transgraniczne? Na te i szereg innych pytań odpowiadali uczestnicy Transgranicznego Forum Samorządowego Polski Zachodniej, które odbyło się w urzędzie marszałkowskim.

2015-05-23

Audycja poświęcona pierwszemu posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Lubuskie 2020.

2015-05-16

Lokalna grupa działania „Porozumienie wzgórz Dalkowskich” w Stypułowie realizuje projekt „I ty możesz zostać omnibusem”. Głównym jego celem jest zmniejszenie nierówności w dostępie do edukcji wśród uczniów  klas 4 – 6.
Gościem audycji jest Marek Kamiński, dyrektor EFS w Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

2015-05-09

Jak bada się aromat szynki, czy też użytych do jej przygotowania przypraw, jak kaloryczny jest hamburger, co zrobić aby upiec dobry chleb – między innymi tego mogą dowiedzieć się uczestnicy Dni Otwartych Funduszy Europejskich, którzy odwiedzą Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku. Od wczoraj w całej Polsce, w tym także w Lubuskiem trwa największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych. W naszym regionie przygotowano 40 atrakcji. Między innymi można zobaczyć jak działa podniebna karetka, zostać strażakiem, odkryć bibliotekę XXI-wieku czy poprzez rodzinne eksperymenty poznać tajniki nauki. Dodatkowo dla Lubuszan przygotowano wiele zniżek wstępu czy atrakcji sportowych.
Elżbieta Polak – marszałek województwa
Izabela Wojewoda – LOIiWA
Joanna Malon – U. Marszałkowski
Anna Sulima – WOSiR Drzonków

2015-05-02

Współpraca szansą rozwoju. Takim hasłem można by skomentować wizytę w Zielonej Górze prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Herberta Wirtha. Koncern szuka i proponuje małym i średnim przedsiębiorstwom z naszego regionu współpracę w dziedzinie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań dla górnictwa. Prezes KGHM zapoznał się także z celami strategicznymi regionu oraz głównymi założeniami programu Lubuskie 2020. Spotkanie zorganizowała marszałek Elżbieta Polak.

Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego
prof. Andrzej Pieczyński, prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego
Sylwia Pędzińska, dyrektor departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020

2015-04-25

Jednym z niezwykle ważnych kierunków wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 będą projekty związane z obszarem Odnawialnych Źródeł Energii. W dzisiejszej audycji przykład takich działań.

2015-04-18

Rewitalizacja zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim – to temat dzisiejszej audycji

2015-04-11

„Od bezdomności do normalności” to projekt, którego zadaniem  jest zmniejszenie wykluczenia społecznego w województwie lubuskim poprzez objęcie osób bezdomnych nowatorską formą pracy ulicznej, jaką jest streetworking. Projekt ten  realizowany jest  w partnerstwie z BARKA UK z siedzibą w Londynie

2015-04-04

Jaki wpływ na rozwój województwa lubuskiego miały środki unijne  sprawdzali dziennikarze i pracownicy Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce podczas seminarium objazdowego po województwie lubuskim w dniach 26-27 marca 2015 r.

2015-03-28

Jak zachęcić lubuskich uczniów do nauk ścisłych, jak pobudzić wyobraźnię dzieci i młodzieży? Zarząd województwa ogłosił  konkursu w ramach LRPO na lata 2007-2013 na projekty tworzące na terenie województwa lubuskiego obserwatoria astronomiczne. To m.in. temat dzisiejszej audycji z cyklu LUBUSKIE 2020

2015-03-21

Cześć środków z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Perspektywie 2007 – 2013 zostało przeznaczone na działanie prewencyjne związane z likwidacją zagrożeń powodziowych. Z tego funduszu został odbudowany m.in. tzw. „kanał przeciwpożarowy” w centrum Lubska.

2015-03-14

Dotacje na budowę własnej firmy  cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wielu mieszkańców. W nowej perspektywie finansowej  bezzwrotne dotacje będą zarezerwowane tylko i wyłącznie dla osób o wyjątkowo trudnym położeniu na rynku pracy, tj. m.in.: kobiety, osoby w wieku 50+, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni i osoby o niskich kwalifikacjach. Pozostałe osoby będą mogły skorzystać z preferencyjnych pożyczek, szkoleń i doradztwa w tym zakresie.

2015-03-07

Jubileuszowym beneficjentem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego jest Regionalne Centrum Animacji Kultury.
RCAK dzięki wsparciu kwotą 330 tys. zł stworzy portal e-kultura, na którym będzie można znaleźć np. informacje o ważnych wydarzeniach artystycznych i kulturalnych.

 

2015-02-28

Jednym z elementów rozwoju gospodarczego regionu są dobrze wyszkoleni pracownicy. O tym jakie są możliwości  poprawy jakości szkolnictwa zawodowego będziemy mówić w czasie dzisiejszej audycji.

 

 

2015-02-23

Lubuskie 2020 – konferencja w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze

 

 

2015-02-14

Dziecięca Akademia Rozwoju Nad stawami we Wschowie.

 

 

2015-02-07

 

 

(Visited 2 168 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz