Lubuska strona mocy 14.01.2015

13:38

14 stycznia 2015

Krzysztof Baług

Kierownik redakcji edukacji +48 68 45 55 523

(Visited 78 times, 1 visits today)

Firmy z branży energetycznej są zgodne, że powinniśmy działać na rzecz urealnienia planów Unii dotyczących redukcji emisji CO2. Dziś 96 proc. energii powstaje w Polsce z węgla. Rządowy plan, zakładający, że w 2030 r. udział produkcji pochodzącej z węgla spadnie w Polsce do 50 proc. O szczegółach w dzisiejszej audycji z cyklu Lubuska Strona Mocy

(Visited 78 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz