Europa Obywateli – audycja i konkurs

15:12

18 września 2013

Krzysztof Baług

Kierownik redakcji edukacji +48 68 45 55 523

(Visited 74 times, 1 visits today)

Poniżej prezentujemy cykl audycji i konkursów antenowych powstałych w ramach cyklu „Europa Obywateli”:

01. Audycja i konkurs z dnia 16.09.2013

Otwarte granice w ramach Unii Europejskiej spowodowały, że możemy kształcić się w dowolnym kraju wspólnoty. Jesteśmy traktowani w sposób równy, mamy te same prawa i obowiązki. W ostatnim czasie obserwujemy wzrost migracji związanej z edukacją. Naszym gościem jest dr Agnieszka Opalińska z Uniwersytetu Zielonogórskiego, którą pytamy jak integracja z Europą wpłynęła na proces kształcenia.

 

02. Audycja i konkurs z dnia 17.09.2013

Gościem programu jest dr. Zbigniew Binek. W tym programie rozmawiamy o gospodarczych aspektach integracji europejskiej. Gołym okiem widać jak fakt obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej wpływa na życie obywateli. Dostrzegamy również, że we wspólnocie żadne państwo nie jest samotną wyspą, a europejskie rynki są jak naczynia połączone. O tym w tym odcinku programu.

 

03. Audycja i konkurs z dnia 18.09.2013

Gościem programu jest Marcin Garbat pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. W programie sprawdzamy czy europejskie prawa osób z różnego rodzaju dysfunkcjami są respektowane i co zrobić by poprawiać ich sytuację.

 

04. Audycja i konkurs z dnia 19.09.2013

W tym programie sprawdzamy jakie regulacje określają kwestie funduszy socjalnych w krajach Unii Europejskiej. Karolina Kamińska sprawdziła kto i na jakich zasadach ma ma prawo do zasiłków, rent i emerytury.

 

05. Audycja i konkurs z dnia 20.09.2013

Gościem audycji jest Mateusz Stobrawa, członek zarządu Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Civis Sum”, związany z Biurem Porad Obywatelskich w Zielonej Górze

 

06. Audycja i konkurs z dnia 23.09.2013

 

Andrzej Żywień, pracownik placówek dyplomatycznych – w programie o prawach Polaków do pomocy konsularnej. Jako członkowie Wspólnoty możemy liczyć na wsparcie w ambasadach innych państw Unii Europejskiej. Na co dokładnie? Zapraszamy do wysłuchania audycji!

 

07. Audycja i konkurs z dnia 24.09.2013

Unia Europejska, to otwarte granice i wolny przepływ obywateli. Są tacy, którzy czerpią z tego prawa pełnymi garściami. Maciej Pelczyński, Mariusz Malinowski, studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego opowiadają o swoich podróżach starym VW „ogórkiem” do Maroka w ramach projektu „Z indeksem w podróży”.

 

08. Audycja i konkurs z dnia 25.09.2013

Dziś o wyborach do Parlamentu Europejskiego.  Czy potrafimy korzystać z prawa do wyboru swoich przedstawicieli w Brukseli i Strasbourgu? Naszym gościem jest eurodeputowany Bogusław Liberadzki

 

09. Audycja i konkurs z dnia 26.09.2013

Andrzej Kawala – prezes Klubu Kultury Filmowej opowiada o tym jak zmienił się rynek filmowy po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Dzięki akcesji rozwija się współpraca ze środowiskami twórczymi w innych państwach wspólnoty. Wspólne prawa i obowiązki ułatwiają komunikację i wpływają na dynamikę rozwoju europejskiej kinematografii.

 

10. Audycja i konkurs z dnia 27.09.2013

Swoboda przemieszczania – to jedno z podstawowych praw wspólnej Europy. Co roku wielu Polaków decyduje się na przeprowadzkę do jednego z krajów wspólnoty. Jak przeprowadzka do innego państwa wpływa na sprawę świadczeń rodzinnych? O tym w rozmowie z Barbarą Maszkiewicz z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

 

11. Audycja i konkurs z dnia 27.09.2013

Dyrektywy unijne mają istotny wpływ na regulacje Kodeksu Pracy. Mocą unijnych przepisów regulowane są między innymi czas pracy, stabilność zatrudnienia oraz kwestia rodzicielstwa. O wszystkich tych aspektach opowiada Starszy Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Zielonej Górze, Justyna Baranowska.

(Visited 74 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz