Europa bez granic

01:19

5 sierpnia 2008

Krzysztof Baług

Kierownik redakcji edukacji +48 68 45 55 523

(Visited 32 times, 1 visits today)

Trzy rozgłośnie regionalne Polskiego Radia – Radio Białystok, Radio Rzeszów i Radio Zachód, od 2008 roku współdziałają przy tworzeniu audycji pod nazwą „Europa bez granic” przy wsparciu Fundacji Friedricha Eberta www.feswar.org.pl

W minionym roku, w prezentowanym na trzech antenach cyklu audycji, omawialiśmy najważniejsze wydarzenia w Unii Europejskiej. Między innymi: wybory europejskiego parlamentu, zagadnienia związane z przygotowaniami do wejścia do strefy euro oraz problemy związane z kryzysem finansowym. Wśród omawianych tematów była też polityka energetyczna, programy związane z wytwarzaniem energii odnawialnej, poityka imigracyjna oraz skuteczne formy wspierania zatrudnienia. Towarzyszylismy równiez problemom ratyfikacji Traktatu Reformującego Unię. Rok 2010 to pierwszy rok funkcjonowania Unii Europejskiej po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego, to także przygotowanie Polski do przewodniczenia Wspólnocie w roku 2011, walka o stabilizację strefy euro, przygotowania do rozszerzenia strefy o następne kraje. To również rok walki z biedą i wykluczeniem społecznym. To także rok wyborów samorządowych i prezydenckich. Audycje emitowane są na antenie Radia Zachód w środy o godz.18.45, na antenie Radia Rzeszów – również w środy o 17.40, a na antenie Radia Białystok – w środy o 22.50 i powtarzane będą w czwartek o 5.40

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – Polacy odbiegają nieco od unijnej średniej w aktywności fizycznej. Winią za taki stan rzeczy m.in. władze lokalne, które zdaniem badanych słabo zachęcają do uprawiania jakiegokolwiek sportu. Raport z Ziemi Lubuskiej, Podlasia i Podkarpacia

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1271402256.mp3|titles=1271402256.mp3]

Wielomiesięczne oczekiwania na wizytę u lekarzy specjalistów, niewykorzystany sprzęt i szpitalne sale, ustawiczny brak pieniędzy to tylko niektóre bolączki polskiej służby zdrowia. Lekarstwem ma być informatyzacja. Jak do e-zdrowia przygotowane są regiony?

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1271402980.mp3|titles=1271402980.mp3]

Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym stanowi nieodłączny element wychodzenia z kryzysu. Rok 2010 – Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Jak walczyć z ubóstwem i wykluczeniem społecznym?

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1271848230.mp3|titles=1271848230.mp3]

Parlament Europejski wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia ogólnokrajowych badań mammograficznych. Parlament wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia ogólnokrajowych badań mammograficznych, a Komisję Europejską do sporządzania co 2 lata sprawozdania z postępów w ich wdrażaniu. Sytuacja badań mammograficznych w regionach.

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1273219424.mp3|titles=1273219424.mp3]

Co roku w krajach UE w wypadkach w pracy ginie prawie 6 tys osób, 160 tys umiera wskutek chorób zawodowych. . Zgodnie ze wspólnotową strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy do 2012 roku ilość wypadków przy pracy powinna spaść o 25% w całej UE. Czy tendencje w regionach wskazują na spełnienie tych planów?

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1273219561.mp3|titles=1273219561.mp3]

Ilość zarejestrowanych w Polsce samochodów dochodzi już do 20 milionów, do tego doliczyć trzeba coraz bardziej popularne dwuślady. Czy są jakiekolwiek pomysły by ograniczyć emisję trujących spalin na rzecz napędów hybrydowych, elektrycznych, czy spalania biopaliw?

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1274787918.mp3|titles=1274787918.mp3]

Przez ponad 40 lat „władza ludowa’ nie radziła sobie z papierem toaletowym i sznurkiem do snopowiązałek ( nie radziła sobie również z innymi problemami, ale te były sztandarowe) . III Rzeczpospolita ma natomiast poważny problem z jakością dróg i to zarówno starych jak i nowowybudowanych. Dlaczego Czesi, Słowacy, Niemcy mogą budować lepiej i trwałej a my nie. Co jest tego przyczyną i co należałoby zmienić?

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1274788047.mp3|titles=1274788047.mp3]

Trudno o prawdziwie demokratyczne państwo bez organizacji pozarządowych . . Organizacje takie powstają dzięki aspiracjom konkretnych ludzi. Jaka ta sytuacja wygląda na Ziemi Lubuskiej, Podlasiu i Podkarpaciu i jaki wpływ ma na życie społeczno – gospodarcze regionu? To temat dzisiejszej audycji Radia Zachód, Radia Białystok i radia Rzeszów Europa bez granic.

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1274879672.mp3|titles=1274879672.mp3]

Wspólnota Europejska to nie tylko gospodarka, to także pomoc w trudnych sytuacjach jaką jest na przykład powódź.Współpraca transgraniczna w sytuacji zagrożenia.

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1275985591.mp3|titles=1275985591.mp3]

Skuteczność wspierania zatrudnienia przy wsparciu środkami z EFS. Czy środki te są wsparciem zatrudnienia, czy tez zapomoga dla bezrobotnych? Które z prowadzonych działań są najefektywniejsze?

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1276080954.mp3|titles=1276080954.mp3]

O gwarancji bezpieczeństwa i prywatności zapewniają nas codziennie banki czy internetowe sklepy. Jednak w 21 wieku zagrożenia terroryzmem i epidemiami powoduje, że prywatność traci w tzw. interesie społecznym. Gdzie jest granica? Czy Polacy mogą obawiać się naruszenia swojej prywatności?

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1277297121.mp3|titles=1277297121.mp3]

Do rozpoczęcia jakiejkolwiek inwestycji , która może oddziaływać na środowisko naturalne u zagranicznego sąsiada, w unii Europejskiej potrzebne są uzgodnienia transgraniczne. Co to dokładnie oznacza? I czy procedura ta jest stosowana?

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1277297230.mp3|titles=1277297230.mp3]

Rozmowy o przyszłości Unii Europejskiej nie są proste. Można powiedzieć, że co roku – przyczyny zewnętrzne- powodują ,że kreślone są odmienne scenariusze. Najpierw kryzys finansowy, później kryzys grecki powodują, że na sprawę dalszego funkcjonowania Wspólnej Europy każdy kraj patrzy nieco inaczej. Czy w takiej sytuacji można mówić o przyjmowaniu nowych członków

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1277902257.mp3|titles=1277902257.mp3]

Polityka równości płci – konsekwencje. W czasie niedawnej kampanii prezydenckiej głośno zrobiło się o parytetach. Były również obietnice. Kobiety twierdzą, że to kwestia mentalności, którą niełatwo zmienić.

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1278494813.mp3|titles=1278494813.mp3]

Rola regionów i organizacji pozarządowych w czasie polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1280928071.mp3|titles=1280928071.mp3]

Wspólna polityka społeczna w ramach UE – możliwości i przeciwwskazania.

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1280928167.mp3|titles=1280928167.mp3]

Związki zawodowe i pracodawcy – wspólne działania w pobudzaniu rynku.

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1280928290.mp3|titles=1280928290.mp3]

Działania w regionach w sprawie bezpieczeństwa na drogach…..Komisja Europejska planuje, że do 2020 roku liczba śmiertelnych ofiar wypadków spadnie o połowę

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1280928411.mp3|titles=1280928411.mp3]

UE rozpoczęła publiczną debatę o przyszłości emerytur. Jak w regionach oceniamy polskie propozycje reform emerytalnych?

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1282132599.mp3|titles=1282132599.mp3]

Znaczna część środków z EFS poświęcona jest tzw. integracji środowisk lokalnych w małych wsiach i miasteczkach. Czy są to pieniądze „efektywnie” wykorzystane. Czy są to środki marnowane, jak twierdzą niektórzy samorządowcy?

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1282132724.mp3|titles=1282132724.mp3]

Patriotyzm kojarzy nam się przede wszystkim z wojną, powstaniem, walka o niepodległość. Czy dziś, przy otwartych granicach, członkostwie Polski w UE możemy mówić jeszcze o patriotyzmie. Jak definiujemy współczesny patriotyzm?. Na te pytanie będziemy odpowiadać w czasie dzisiejszej audycji.

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1283336554.mp3|titles=1283336554.mp3]

Czy organy administracji publicznej muszą tyle kosztować nas podatników? Co jest przyczyną, że w ciągu dziesięciu lat ilość urzędników zwiększyła się prawie czterokrotnie i czy może być inaczej? Na te pytania będziemy odpowiadać w czasie dzisiejszej audycji

[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/old/1283950778.mp3|titles=1283950778.mp3]
(Visited 32 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz