Ekologiczne Lubuskie

11:44

1 grudnia 2015

Krzysztof Baług

Kierownik redakcji edukacji +48 68 45 55 523

(Visited 2 478 times, 1 visits today)

Ekologiczne Lubuskie – to cykl 20 audycji omawiających zadania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Emisja wszystkich odcinków zaplanowano do 21 grudnia 2015 r. dwa razy dziennie ( premiera + powtórka).

Cykl stanowi podsumowanie wdrażania programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Zielonej Górze. Dziennikarze zaprezentują w audycjach projekty związane z inwestycjami gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki odpadami realizowane na terenie województwa lubuskiego.

[youtube]https://youtu.be/7WsrqKhcqBg[/youtube]

W każdym dniu emisji audycji słuchacz, który pierwszy zadzwoni do redakcji będzie do dyspozycji 20 kalendarzy wydanych w ramach tego programu na 2016 rok.

24. Audycja z 21.12.2015 – Godzina z ekspertem-Ekologiczne Lubuskie:

Zagospodarowanie odpadów. Goście: Wojciech Porębski i Marcin Kostrzewa z WFOŚIGW w Zielonej Górze oraz Wojciech Janka, prezes Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

——————————————————————————–

23. Audycja z 21.12.2015

W ostatniej audycji z cyklu Ekologiczne lubuskie m.in. powiemy o znaczeniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla województwa lubuskiego.

——————————————————————————–

22. Audycja z 20.12.2015

Ważnym elementem ochrony środowiska jest gospodarka wodno-ściekowa. Jej poprawa jest możliwa dzięki wykorzystaniu środków unijnych z programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”. Dzięki temu w województwie lubuskim w znaczącym stopniu problem tego typu zanieczyszczeń zmniejszył się. Jednym z najlepszych projektów w ramach tego programu może pochwalić się Szprotawa.

——————————————————————————–

21. Audycja z 19.12.2015

To największa w ostatnich latach taka inwestycja w regionie. W Szprotawie wybudowano kilkadziesiąt kilometrów nowej kanalizacji, oczyszczalnię ścieków i zmodernizowano stację uzdatniania wody. Koszt projektu to ponad 100 milionów złotych.

——————————————————————————–

20. Audycja z 18.12.2015

Tworzenie sieci kanalizacyjnych w województwie lubuskim i budowa bądź modernizacja oczyszczalni ścieków to jedno z działań proekologicznych, które dofinansowuje Unia Europejska. Większość miejscowości w naszym regionie korzysta już z takiego udogodnienia. Jakie inwestycje udało się do tej pory zrealizować? O tym powiemy w dzisiejszej audycji Ekologiczne Lubuskie.

——————————————————————————–

19. Audycja z 17.12.2015 – Godzina z ekspertem: Ekologiczne Lubuskie:

Jak wygląda system zagospodarowania odpadami w województwie lubuskim i które z nich można uznać za wzorcowe.Na ten temat porozmawiamy z ekspertami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Marszowie

——————————————————————————–

18. Audycja z 17.12.2015

W perspektywie 2007-2013 Zakład Utylizacji odpadów w Gorzowie przeprowadził inwestycje warte ponad 40 mln złotych. Połowę z tego pozyskał z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki unijnej pomocy ZUO chwali się jednym z najnowocześniejszych zakładów do przetwarzania odpadów w kraju i pozycją lidera w zakresie wdrażania „zielonych technologii”. Iwona Krawczyk:

——————————————————————————–

17. Audycja z 16.12.2015

Duża inwestycja, wiele zadań do wykonania, koszty liczone w dziesiątkach milionów złotych…. ale przede wszystkim wiele korzyści płynących – dosłownie i w przenośni – dla mieszkańców Żagania i okolic. To efekty realizacji projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań”. Audycję Ekologiczne Lubuskie przygotował Jacek Stefanowicz.

——————————————————————————–

16. Audycja z 15.12.2015

Bolączką podgorzowskiej gminy Witnica była od wielu lat gospodarka wodno-ściekowa. Wiele sołectw nie mogło się pochwalic siecią wodociągową, jeszcze więcej mogło tylko marzyc o kanalizacji. Dzięki programowi „Infrastruktura i środowisko” wdrażanemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udało się w ostatnich latach w znaczący sposób zmniejszyc ten problem. Zbudowano kilkadziesiąt kilometrów sieci tak wodnej jak i kanalizacyjnej. Rozbudowano również lokalną oczyszczalnię ścieków…

——————————————————————————–

15. Audycja z 14.12.2015

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Lubsko, to projekt, którego realizacja powoli dobiega końca. Główne założenia projektu przewidującego między innymi wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w znaczny sposób wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców. Ponadto inwestycja może być także pomocna w poszukiwaniu inwestorów, gdyż dzięki niej w nową sieć wodno – kanalizacyjną zostały wyposażone tereny inwestycyjne w gminie. W Lubsku był Jacek Stefanowicz.

——————————————————————————–

14. Audycja z 13.12.2015

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławie przygotowuje historyczną inwestycję proekologiczną na terenie gminy. Do kilku miejscowości zostanie doprowadzona woda i wybudowana sieć kanalizacyjna. Ponadto powstanie stacja uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków. Obecnie na ukończeniu jest opracowanie projektu technicznego, a na początku przyszłego roku zostanie złożony wniosek o unijne dofinansowanie inwestycji. Realizacja zadania ma uchronić naturalne środowisko gminy Sława.

——————————————————————————–

13. Audycja z 12.12.2015

Niemal 3 mln złotych kosztowała rekultywacja na cele przyrodnicze czterech składowisk odpadów na terenie Celowego Związku Gmin CZG12.
Inwestycja, zrealizowana przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowana została kwotą ponad 1,8 mln złotych w ramach unijnego programu infrastruktura i środowisko.
Dzięki temu w gminach Witnica, Bledzew, Sulęcin i Międzyrzecz zasypano wielkie hałdy śmieci, zasiano na nich trawę lub posadzono drzewa i krzewy. teraz po dawnych składowiskach odpadów nie ma już praktycznie śladu, co cieszy zarówno władze, jak i mieszkańców tych gmin. Materiał przygotował Artur Steciąg

——————————————————————————–

12. Audycja z 11.12.2015: Godzina z ekspertem – Ekologiczne Lubuskie

Idea i efekty projektów związanych z ochroną środowiska (woda i ścieki). Wojciech Porębski, kierownik wydziału Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Zielonej Górze i Marcin Kostrzewa z WFOŚIGW, Józef Rubacha, burmistrz Szprotawy

——————————————————————————–

11. Audycja z 11.12.2015

18 milionów złotych brutto, kosztować będzie porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Kożuchów. Prace są już na ukończeniu, a Kożuchowie cieszą się, że przedsięwzięcie się powiodło. Stało się tak, bo pieniądze z Unii Europejskiej, które trafiły do gminy poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, pokrywają aż 85 procent kosztów. W tej sprawie w Kożuchowie był Sławomir Kordyjalik.

[youtube]https://youtu.be/WHaRCOAJ9CU[/youtube]

——————————————————————————–

10. Audycja z 10.12.2015

Słubice przygotowują się do kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków, wymiany i remontu systemu kanalizacyjnego i wodnego. Mieszkańcom za kilka lat ma się żyć lepiej, nie będzie utrudniających funkcjonowanie awarii i przerw w dostawie wody. Na razie Zakład Usług- Wodno Ściekowych w Słubicach przygotował dokumentację projektową,  która potrzebna będzie do realizacji tego sięgającego ponad 50 mln złotych przedsięwzięcia. Wyznaczono w niej cele, etapy realizowania zadań i korzyści, jakie inwestycja ma przynieść. Przygotowanie dokumentacji do projektu “ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Słubice” jest współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

——————————————————————————–

09. Audycja z 09.12.2015

Za 25 mln. złotych z WFOŚiGW w Zielonej Górze złotych zrealizowano drugi etap projektu “Gospodarka wodno – ściekowa Nowej Soli i gmin ościennych”. W ramach inwestycji wykonana została modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz wybudowana została nowa sieć kanalizacyjną i wymieniona sieć wodociągowa.  W pierwszym etapie na podobne zadania, ale na większą skalę, wydano ponad 150 milionów złotych. Drugi etap był uzupełnieniem wcześniejszej inwestycji. Audycja Marka Turowskiego.

[youtube]https://youtu.be/McRJcsQ6e3k[/youtube]

——————————————————————————–

08. Audycja z 08.12.2015

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze wciąż rozbudowuje swoją bazę do segregacji odpadów. Wszystko to jest mozliwe dzieki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powstały specjalny magazyn odpadów niebezpiecznych, hala do segregacji szkła i sito obrotowe do odzyskiwania odpadów. Rozbudowano również wysypisko…

——————————————————————————–

07. Audycja z 08.12.2015 – Godzina z ekspertem – Ekologiczne Lubuskie:

Czy Lubuszanie chętnie rezygnują z przydomowych szamb na rzecz podłączenia się do sieci kanalizacyjnej? W jaki sposób Unia Europejska wspiera działania proekologiczne? Na ten temat porozmawiamy z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz ekspertem z Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji.

——————————————————————————–

06. Audycja z 07.12.2015

W dzisiejszej audycji Ekologiczne Lubuskie przyjrzymy się problemowi przydomowych szamb. Wiele z  nich jest nieszczelnych, zagraża zdrowiu mieszkańców pobliskiego domu, dodatkowo zanieszczyszcza środowisko. Rozwiązaniem jest podłączenie się do kanalizacji. Wiele osób jest jednak sceptycznych.

——————————————————————————–

05. Audycja z 06.12.2015

Dobiega końca opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Aglomeracji Sulęcin. Władze Sulęcina mają nadzieję, że w 2020 roku inwestycja będzie służyła już mieszkańcom i środowisku. Wykonanie dokumentacji zostało współfinansowane z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

——————————————————————————–

04. Audycja z 05.12.2015

Oczyszczalnia Łączna w Łężycy nieprzerwanie funkcjonuje od końca XX wieku. Dzięki dofinansowaniu unijnemu, produkcję szkodliwych osadów można zmniejszyć nawet o połowę.

——————————————————————————–

03. Audycja z 04.12.2015

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze wykorzystuje możliwości realizacji swoich inwestycji we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycje mają między innymi za cel poprawienie segregacji odpadów i ich składowania. W ostatnim czasie ZGKiM pozyskał na ten cel ponad dziesięć milionów złotych

[youtube]https://youtu.be/GiOYCGPmL90[/youtube]

——————————————————————————–

02. Audycja z 03.12.2015

Gorzowski Zakład Utylizacji Odpadów zakończył modernizację i rozbudowy. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych). Inwestycja pozwoliła m.in. na wdrożenie technologii automatycznego sortowania odpadów, co znacznie zredukuje ilość odpadów deponowanych na składowisku. Nowoczesna linia technologiczna umożliwi też dwukrotnie większy odzysk surowców wtórnych.Relacja Iwony Krawczyk

——————————————————————————–

01. Audycja z 02.12.2015

Jednym z działań, jakie ma zwiększyć bezpieczeństwo ekologiczne naszego województwa jest budowa kanalizacji.Zastępuje ona tradycyjne szamba przydomowe, które często są nieszczelne i stanowią zagrożenie dla przyrody i ludzi.  Takiej inwestycji, wartej kilkadziesiąt milionów doczekały się kolejne tereny wchodzące w skład aglomeracji zielonogórskiej.

[youtube width=”640″ height=”480″]https://youtu.be/nHPYWS0qIl4[/youtube]

 

(Visited 2 478 times, 1 visits today)

Jedna myśl na temat “Ekologiczne Lubuskie”

  1. To Baług nie jest już specem od kopalni odkrywkowej tylko od ekologii? No człowiek renesansu się Radiu Zachód trafił :-) Żeby go tylko BBC nie podkupiło :-)

Dodaj komentarz