„W stronę łużyckich chat”- reportaż Romualda Szury

10:41

7 marca 2012

Cezary Galek

reportażysta, kierownik redakcji reportażu   +48 68 4555 554  GSM +48 601 34 94 60

(Visited 202 times, 1 visits today)

Autor odwiedził Muzeum Etnograficzne w Ochli, gdzie na obszarze 13 ha zgromadzono i objęto ochroną ponad 60 zabytkowych obiektów architektury ludowej. Prezentowane są tutaj cztery sąsiadujące ze sobą regiony etnograficzne: Zachodnia Wielkopolska, Dolny Śląsk, Wschodnie Łużyce i obszar środkowo-lubuski oraz historyczna Bukowina.

 

W przestrzeni tej prowadzone są tradycyjne uprawy polowe zgodne z płodozmianem (żyto, owies, ziemniaki oraz uprawy chmielu, wikliny i winorośli). Wnętrza zabytkowych obiektów mieszkalnych i gospodarczych prezentują tradycyjną kulturę materialną mieszkającej tu ludności autochtonicznej, jak i powojennych osadników z uwzględnieniem ich regionalnego zróżnicowania i przerwanej ciągłości kulturowej. Znaczną część zbiorów prezentowanych na ekspozycjach stanowią dawne sprzęty rolnicze, meble, tradycyjne tkaniny i ubiory ludowe (dąbrowieckie, zbąszyńskie, łowickie, opoczyńskie, bukowińskie, lwowskie, wileńskie, łemkowskie, stanisławowskie, tarnopolskie, poleskie itd.). Są to głównie wyroby rękodzielnicze, które świadczą o kunszcie, umiejętnościach, poczuciu piękna i wykorzystaniu środowiska naturalnego dla zaspokojenia potrzeb bytowych i estetycznych mieszkańców wsi. Stanowią one jeden z ważniejszych materialnych wyznaczników dziedzictwa regionalnego.

Premiera – 7.03.2012 (środa) g. 18.10.

Zapowiedź autorska przed emisją audycji.[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/03/07-zap1.mp3|titles=Posłuchaj]

„W stronę łużyckich chat”.[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/03/07-rep.mp3|titles=Posłuchaj]

Wypowiedzi słuchaczy.[audio:http://archiwum.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/03/07-zap2.mp3|titles=Posłuchaj]

Fot.Cezary Galek

 

 

(Visited 202 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz