Wieś przyszłości – 2015

12:03

20 lutego 2015

Krzysztof Baług

Kierownik redakcji edukacji +48 68 45 55 523

(Visited 1 942 times, 1 visits today)

W ostatnich latach widoczny jest wzrost poziomu życia mieszkańców wsi. Połowa ludności korzysta z internetu, nie ma większych problemów z dostępem do telefonu.  W wielu wsiach wybudowano kanalizację, doprowadzono wodę .

Postęp jest widoczny, ale nie brakuje także problemów takich jak na przykład strukturalne bezrobocie, brak dobrej komunikacji z pobliskimi miastami czy też brak perspektyw dla młodzieży.

Na antenie Radia Zachód rozpoczynamy emisję kolejnego cyklu audycji pt. „Wieś przyszłości”.

Audycje mówią o problemach mieszkańców wsi, zarówno rolników, jak i osób niezwiązanych z tą branżą, opisują wydarzenia, uroczystości organizowane na wsi, a także wdrożone projekty PROW i omawiają ich efekty dla lokalnych społeczności.

2015-06-30

Znamy już najpiękniejsze wioski w naszym regionie. W tym roku konkurs organizowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów wygrały Nowiny Wielkie. Drugie miejsce zdobyła Dąbrówka Wielkopolska, natomiast na trzecim miejscy uplasował się Dobrosułów – niewielka wioska w gminie Bytnica, którą odwiedził Artur Steciąg

2015-06-29

6 lubuskich wsi ma szansę zaistnieć w ogólnopolskiej sieci najciekawszych wsi.
Siec z powodzeniem funkcjonuje już w wielu innych krajach m.in w Belgii, Holandii, Niemczech, Japonii i Kanadzie. Wkrótce powstanie także w Polsce. Pod ocenę brana jest architektura, przyroda oraz infrastruktura turystyczna.

2015-06-28

Która lubuska wieś jest najpiękniejsza? Nowiny Wielkie w gminie Witnica- tak orzekła kapituła konkursu ogłoszonego przez sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.  W nagrodę Nowiny Wielkie dostały 10 tys. złotych.

2015-06-26

Zakończył się konkurs „Najpiękniejsza wieś lubuska”. Z mikrofonem odwiedziliśmy zdobywcę drugiego miejsca – Dąbrówkę Wielkopolską.

2015-06-23

Leader jest działaniem służącym  rozwojowi obszarów wiejskich, realizowanym przez Lokalne Grupy Działania (LGD). Realizację tego programu w województwie lubuskim ocenia wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn

2015-06-19

Broniszów, w gminie Kożuchów, znalazł się w grupie pięćdziesięciu najciekawszych wsi w Polsce. Pomysłodawcą projektu jest Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi.

2015-06-17

W dzisiejszej audycji Wieś Przyszłości powiemy o przydomowych oczyszczalniach ścieków, w jakie zainwestowała gmina Kargowa. Na taki krok zdecydowało się kilkudziesięciu mieszkańców.

2015-06-16

Jakie zmiany będą w rozpoczynającej się nowej edycji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich?

2015-06-14

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na odcinku Lubikowo – Lubikówko.

2015-06-13

W Lubiechni Wielkiej w gminie Rzepin została wybudowana drewniana altana rekreacyjna. Dla lokalnej społeczności pełni ona funkcję świetlicy wiejskiej, miejsca spotkań mieszkańców, ale jest również wykorzystywana do organizacji lokalnych imprez. Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała dofinansowania została w ramach PROW a głównym wnioskodawca był samorząd gminy Rzepin.

2015-06-12

Stanisław Tomczyszyn wicemarszałek województwa lubuskiego ocenia skutki funkcjonowania Programu Obszarów Wiejskich w regionie.

2015-06-09

Zakończyła się modernizacja świetlicy w Olbrachcicach. Wymieniona została między innymi instalacja centralnego ogrzewania oraz odnowiona została sala główna i kuchnia, a także powstała nowa scena. Inwestycja została dofinansowana z PROW. Audycja Marka Turowskiego.

2015-06-05

Lokalna Grupa Działania „Działaj z nami” w Świebodzinie, to jedna z największych grup w naszym regionie. W poprzedniej perspektywie finansowej na mniejsze i większe inwestycje LGD „Działaj z nami” przeznaczyła ponad 20 milionów złotych. O tym jak te pieniądze zostały wykorzystane w dzisiejszej audycji z cyklu „Wieś przyszłości”, którą przygotowali Jacek Stefanowicz i Sławomir Kordyjalik.

2015-06-02

LGD Bory Dolnośląskie istnieje od 2006 roku. Skupia 40 członków z dziesięciu lubuskich i dolnośląskich gmin. Do stowarzyszenia należą samorządy, firmy i organizacje poza rządowe. Audycja Marka Turowskiego.

2015-05-29

Region Kozła to sześc gmin województwa lubuskiego. Od 2006 roku działa tam Lokalna Grupa Działania. Dzięki środkom unijnym udało się do tej pory zrealizować dwieście dwadzieścia projektów na kwotę niemal ośmiu milionów złotych. W ten sposób powstały nowe place zabaw, siłownie, wyremontowano wiele świetlic, powstały elementy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

2015-05-26

11 gmin tworzących Lokalną Grupę Działania, przeprowadziło kilka ciekawych projektów uatrakcyjniających turystyczne znaczenie tej części regionu. Są to między innymi : szlak smakosza, szlak e-legend, czy też szlak wodny. O szczegółach Zbigniew Bodnar

2015-05-22

Lokalna Grupa Działania „Zielone Światło” obejmuje trzy gminy: Krosno Odrzańskie, Bytnicę i Maszewo. W ciągu ostatnich kilku lat zrealizowała przedsięwzięcia ze środków unijnych na kwotę ponad trzech i pół miliona złotych. Za tak pozyskane pieniądze remontowała świetlice wiejskie, boiska, kościoły, organizowała festyny i szkolenia, prowadziła promocję swojej małej ojczyzny. „Zielone Światło” myśli o kolejnych projektach…

2015-05-19

Porozumienie wzgórz Dalkowskich – efekty działań w minionym okresie finansowym i plany na przyszłość

2015-05-15

W tym miesiącu w cyklu audycji Wieś przyszłości prezentujemy Lokalne Grupy Działania. Dziś Grupa Łużycka z Lubska Audycję przygotował Artur Steciąg

2015-05-12

Marek Turowski odwiedził Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior. O szczegółach w dzisiejszej audycji.

2015-05-08

W  Lubuskiem działa 10 Lokalnych Grup Działania, które swoim zasięgiem objęły wszystkie gminy. W każdej gminie w poprzedniej perspektywie zrealizowano po kilka inwestycji na rzecz rozwoju wsi.Dziś prezentujemy Fundację Zielonej Doliny Odry i Warty. Relacja Zbigniewa Bodnara i Sławomira Kordyjalika

2015-05-05

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs: „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2015”, który został objęty honorowym patronatem Elżbiety Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego. W konkursie mogą uczestniczyć sołectwa z terenu woj. lubuskiego.

2015-05-02

W dzisiejszej audycji Wieś Przyszłości powiemy o inwestycji, jaka została zrealizowana we wsi Kursko. Zmodernizowana została świetlica wiejska

2015-04-28

W dzisiejszej audycji powiemy o wsi Budachów, w której dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wybudowano boisko szkolne. To miejsce, gdzie będą ćwiczyć uczniowie, jak i miejscowa drożyna piłkarska.

2015-04-24

Małe gminy województwa lubuskiego starają się by ich tereny były atrakcyjne dla turystów i mieszkańców. W gminie Skąpe służyć ma temu między innymi siec ścieżek pieszo-rowerowych, które powstają dzięki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Audycja Pawła Mrożka.

2015-04-21

W minionej perspektywie finansowej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwił większym i mniejszym samorządom przeprowadzenie wielu inwestycji poprawiających komfort życia swoich mieszkańców. Bardzo popularne były między innymi remonty wiejskich świetlic oraz miejskich targowisk. Tego typu inwestycji przeprowadzono w Lubuskiem kilkadziesiąt. Jednym z miejsc, które zyskało nowy blask jest bez wątpienia targowisko miejskie w Lubsku, gdzie był Jacek Stefanowicz.

2015-04-17

Na terenie gminy Bytom Odrzański wybudowano 150 przydomowych oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy wsi, dzięki unijnej dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie będą już zatruwać środowiska naturalnego. Audycja Marka Turowskiego.

2015-04-14

Stare nasypy kolejowe coraz częściej wykorzystywane są do budowy rowerowych ścieżek. Tak było również w przypadku gminy Drezdenko. Relacja Agnieszki Dobosiewicz

2015-04-10

Strzałem w dziesiątkę okazał się pomysł władz podgorzowskiej gminy Deszczno, które  zdecydowały o utworzeniu we wsi Maszewo siłowni zewnętrznej. Ćwiczenia na świeżym powietrzu cieszą się tak dużą popularnością okolicznych mieszkańców, że wójt już planuje ustawienie siłowni przy wszystkich placach zabaw na terenie gminy. W stworzeniu siłowni w Maszewie pomogły pieniądze z PROW – ponad 21,5 tysiąca złotych. Relacja Iwony Krawczyk.

2015-04-07

Coraz więcej lubuskich miast i niewielkich miejscowości stawia na ruch, zdrowy tryb życia i rekreację. Takie działania są jednak kosztowne. Pieniądze z programu rozwoju obszarów wiejskich można przeznaczyć na modernizację istniejącego boiska lub stworzenie infrastruktury od podstaw. Z takiej możliwości skorzystała Łęknica, która za fundusze unijne stworzyła profesjonalne boisko do gry w piłkę nożną. Audycja Karoliny Kamińskiej

2015-04-03

Jednym z ważnych zadań na jakie szczególną uwagę zwraca Unia Europejska jest ochrona środowiska. By sprostać wymaganiom wiele lubuskich gmin buduje systemy kanalizacyjne. Pomaga im w tym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jasień właśnie dzięki temu wsparciu pozbywa się problemów ze ściekami. Audycja Pawła Mrożka

2015-03-31

Nie zawsze tylko wielkie zainwestowane pieniądze mogą dać satysfakcję mieszkańcom małych miast i miasteczek. Czasem inwestycja warta kilka czy kilkanaście tysięcy może cieszyć, dać satysfakcję i być potrzebną. Z takiego założenia wyszły władze Trzciela, które w poprzednim rozdaniu unijnych dotacji duży nacisk kładły również na małe i średnie projekty. Co dzięki nim udało się zrobić dla mieszkańców sprawdzał w Trzcielu Jacek Stefanowicz.

2015-03-27

Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich bardzo często służą poprawie infrastruktury. Tak stało się w gminie Bobrowice, gdzie ostatnie lata poświęcono między innymi  na budowę wodociągów. Dzięki środkom unijnym wszyscy mieszkańcy mają już wodę w kranach. Studnie przeszły do historii.

2015-03-24

We Wschowie powstało pole do mini golfa. Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy środków z PROW

2015-03-20

W poprzednim rozdaniu unijnego dofinansowania samorządy bardzo chętnie sięgały po środki z wielu dostępnych programów. Dla mieszkańców wsi i małych miejscowości jednym z dowodów na obecność w budżetach ich gmin unijnych pieniędzy były między innymi budowane od podstaw czy też masowo remontowane sale wiejskie. Nie inaczej było w gminie Czerwieńsk, gdzie nowy blask zyskał między innymi Wiejski Dom Kultury w Płotach. Był tam Jacek Stefanowicz.

2015-03-17

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 jest  opóźniony o rok, gdyż wymagał zatwierdzenia przez Komisję Europejską. KE zatwierdziła polski PROW jako jeden z pierwszych 12 grudnia 2014 r. i dopiero wtedy można było rozpocząć proces legislacyjny. Czy dziś znane są już wszystkie ustalenia związane z Programem? o tym w dzisiejszej audycji z cyklu Wieś przyszłości.

2015-03-13

Budowa świetlicy wiejskiej w Szklarce Radnickiej znalazła się na liście 30 najważniejszych gminnych inwestycji Krosna Odrzańskiego zrealizowanych w latach 2010-2014. Inwestycja była możliwa dzięki pozyskaniu pieniędzy zewnętrznych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Relacja Karoliny Kamińskiej

2015-03-10

Walentynki, spotkania mieszkańców, Dzień Kobiet. Do niedawna organizowanie takich imprez w miejscowości Trzebów było niemożliwe. Teraz po remoncie świetlicy , dzięki wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, mieszkańcy mają się gdzie spotykać. O szczegółach Karolina Kamińska

2015-03-06

Po kilkudziesięciu latach, przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotą 400 tysięcy złotych, odnowiono park miejski w Dobiegniewie. Jak dziś wygląda park i czy mieszkańcy go odwiedzają, sprawdzała Iwona Krawczyk

2015-03-03

W 2004 r. Park Mużakowski został uznany za dobro Światowego Dziedzictwa UNESCO. Park stanowi dość duży obszar, najlepiej więc  zwiedzanie organizować szlakiem rowerowym, tym bardziej, że dzięki dofinansowaniu PROW powstała tam wypożyczania rowerów. Relacja Marka Turowskiego

2015-02-27

Zabytkowy kościół w Jabłonowie, średniowieczna, pochodząca z końca XIII wieku świątynia wymagała remontu i … udało się dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy wsparciu gminy Brzeźnica i mieszkańców. O szczegółach w relacji Marka Turowskiego.

2015-02-24

Liczba umów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przekroczyła już 1000. Dziś o tym, na co zostaną wydane pieniądze w ramach umów nr 999, 1000 i 1001.

2015-02-20

Rolnicy twierdzą, że pogarsza się opłacalność produkcji. Przedstawiają postulaty, które mogą to zmienić. Czy planowane 13,5 mld euro unijnych funduszy skierowanych na polską wieś może wesprzeć te zmiany? Na to pytanie odpowiada Stanisław Tomczyszyn wicemarszałek województwa lubuskiego.

(Visited 1 942 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz