Felieton polityczny: bycie Polakiem

17:45

17 listopada 2017

W tym coś jest. wydanie 56.

13:00

4 listopada 2017

W programie przypomnieliśmy niektóre z głosów słuchaczy Otwartego Mikrofonu z mijającego tygodnia.

Tydzień zdominowało Święto Zmarłych, ale rozmawialiśmy też o dorabianiu się. Podobno uczciwie nie da się zarobić, a złodziejstwo to sposób dorabiania się. Nie popieramy tej wizji.

Podobnie jak Halloween. To obca nam tradycja, szkoda, że wypiera piękną polską tradycję, choćby tę zapisaną w Dziadach Mickiewicza.

Wspominaliśmy tych którzy odeszli. Ciekawe głosy słuchaczy uzupełniliśmy własną refleksją. Posłuchajcie zresztą sami.

Zapraszają: Krzysztof Chmielnik i Marek Poniedziałek.

Felieton polityczny: Landsberg an der Warthe

17:50

3 listopada 2017

W tym coś jest. wydanie 55.

13:44

28 października 2017

Felieton polityczny: Ksawery

17:47

27 października 2017

W tym coś jest. wydanie 54.

13:44

21 października 2017

Felieton polityczny: dopłaty do fasolowej

17:55

20 października 2017

Na moim kawalątku roli, jaką dzięki przyjacielowi przysposobiłem rolniczo za jego stajenką w Bytnicy, posiałem fasolę. Tak zwanego Jasia. Jako rolniczy dyletant posiałem, jak mówią Poznaniacy, dwie rajki. Efekt był mało spektakularny, bo z 30 wysianych nasionek wyrosły 3 krzaczki. Wbiłem u ich podstawy stosowne patyki, aby się gadzina wiła i czekałem zbiorów. Przyszła a moja fasola dała plon wystarczający na jeden, niezbyt duży, garnek fasolowej. Jedni powiedzą kiepsko, ale ja włączyłem kalkulator. No bo powiedzcie sami z trzech ziarenek, wyrosły trzy krzaczki, a na każdym krzaczku mała garstka ziarenek. Rachunkowo zysk 30-50 krotny. I zacząłem zastanawiać się na rolnictwem.

Czytaj dalej Felieton polityczny: dopłaty do fasolowej

W tym coś jest. wydanie 53.

13:44

14 października 2017

W programie przypomnieliśmy niektóre z głosów słuchaczy Otwartego Mikrofonu z mijającego tygodnia.

Zaczęliśmy od Ksawerego, który zweryfikował zielonogórski drzewostan. Słuchacze zauważyli, że kiedyś ludzie wobec takich klęsk byli bardziej samodzielni. Warto poprawiać system reagowania na klęski żywiołowe, także w oparciu o siły własne. Samorządność instytucjonalna uczy bezradności.

Rozmawialiśmy o strajkujących rezydentach. Słuchacze wydają się rozumieć strajkujących. Naszym zdaniem służba zdrowia zbyt mało zajmuje się profilaktyką. Przeszkadza nam patologia i akceptowana przez pacjentów korupcja. Zaś kolejka ludzi którym się „należy” wcale nie jest mała.

Dzień nauczyciela przywołał wspomnienia słuchaczy i nasze. Życzymy nauczycielom jak najlepiej. Tym bardziej, że edukację czeka wiele burzliwych zmian.

Zapraszają: Krzysztof Chmielnik i Marek Poniedziałek.

Felieton polityczny: Katalonia

17:45

13 października 2017

Historia jako pedagog ponosi klęskę za klęską. Ludzie niczego z niej nie chcą się nauczyć. Mimo to warto sięgnąć do jej niedocenianych nauk, płynących z historycznych doświadczeń. Polska i Litwa w czasach przedjagiellońskich, jak to pomiędzy sąsiadami, miały częste i poważne sąsiedzkie utarczki. Równocześnie Litwa miała na karku moskiewskich Mongołów, którzy jeszcze nie mieli w planach być Rosją, a Polska Węgrów, Czechów i niemieckich książąt żrących się między sobą, ale jednoczących się w nienawiści do Słowian w tysiącletnim drang nach osten. Wspólnym wrogiem byli Krzyżacy, bandyci udający rycerzy i chrześcijan. I ten wspólny wróg okazał się ważniejszy od sąsiedzkich swarów. Litwa i Polska połączyły się w jeden państwowy organizm, a ochrzczony w trybie pilnym, Litwin Jogajło, został założycielem dynastii – Władysławem Jagiełłą. W efekcie tej jedności, teutońska buta została pod Grunwaldem ustawiona do pionu. Trzeba też nadmienić, że wtedy nikomu jeszcze nie śniło się wymyślać jakobińskiej demokracji i pisać konstytucji. Żyło się jakoś bez tych wynalazków.

Czytaj dalej Felieton polityczny: Katalonia

W tym coś jest. wydanie 52.

13:44

7 października 2017

W programie przypomnieliśmy niektóre z głosów słuchaczy Otwartego Mikrofonu z mijającego tygodnia.

O wyborach w Katalonii słuchacze wypowiadali się bardzo ciekawie. Zauważamy, że mamy do czynienia z paradoksem demokracji. Z jednej strony konstytucja zabrania niepodległości, a z drugiej Katalończycy mają prawo do samodzielności. Na Bałkanach ten dylemat rozwiązywano inaczej jak w Hiszpanii.

Dostęp do broni wraca do publicznej debaty. Słuchacze są podzieleni. Uważamy, że dostęp do broni jest gwarantem indywidualnej wolności. Polska jest krajem rozbrojonym, jeżeli idzie o dostęp obywateli do broni.

Polska dołączyła do 25 najbardziej rozwiniętych. Słuchacze nie zawsze podzielają rankingowych danych, widzą Polskę ze swojej indywidualnej perspektywy. Uważamy, że Polska potrzebuje reindustrializacji. Niezależnie od rankingów, bądźmy sceptyczni.

Żużel już nie rozpala naszych słuchaczy. Walka o 3 miejsce pomiędzy Gorzowem a Zieloną Górą, na szczęście nie jest pretekstem do wojny pomiędzy kibicami.

Zapraszają: Krzysztof Chmielnik i Marek Poniedziałek.