Radiowa Akademia Ekonomii

Na antenie w tym tygodniu(1)

  • Wtorek18:00
Wykaz audycji

Debaty z udziałem ekspertów z różnych dziedzin życia, omawiające najważniejsze wydarzenia w Unii Europejskiej i o Unii Europejskiej w kontekście problemów regionalnych. Omawianie i wyjaśnianie dyrektyw PE i ich konsekwencji dla stanowionego w Polsce prawa. Debaty o sprawach krajowych wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze wspólnotowego prawa. Edukacja obywatelska.

(Visited 421 times, 1 visits today)

Wykaz audycji