Redakcja programów religinych

Na antenie w tym tygodniu(1)

  • Niedziela07:00
Wykaz audycji

Program Radia Zachód uwzględnia w swoim przekazie szeroko rozumianą tematykę religijną. Celem audycji jest próba zmiany postrzegania Kościoła jako archaicznej i konserwatywnej instytucji. Audycja prezentuje przekaz teologiczno – biblijny, przedstawia życie kościołów katolickich, kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, a także innych kościołów chrześcijańskich. W każdą niedzielę o godzinie 7.15 w programie regionalnym „Radia Zachód S.A.” emitowana jest audycja religijna przygotowywana przez Leszka Michalskiego.Audycja ta jest podzielona na dwie części. Pierwsza część jest przeznaczona dla Kościoła Katolickiego, druga – dla innych kościołów chrześcijańskich (audycja ekumeniczna „Zwiąż Panie Razem Nas”). Współpracownikami audycji są przedstawiciele danych kościołów: audycje Kościoła Katolickiego współtworzą, m.in., ksiądz Stanisław Brasse (parafia Świętego Mikołaja w Głogowie), ksiądzPaweł Prϋfer (duszpasterz akademicki w Zielonej Górze), ksiądz Tomasz Gierasimczyk (dyrektor oddziału zielonogórsko – gorzowskiego tygodnika „Gość Niedzielny”), Ojcowie Franciszkanie z parafii św. Franciszka w Zielonej Górze, a także proboszcz parafii greckokatolickiej w Zielonej Górze – ksiądz Julian Hojniak; audycje Kościoła Baptystów przygotowuje pastor zboru w Zielonej Górze Mariusz Socha(pierwsza niedziela miesiąca); audycje Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego prowadzi i przygotowuje proboszcz parafii w Zielonej Górze, ksiądz Dariusz Lik, a także ksiądz Andrzej Dębski z parafii ewangelicko – augsburskiej w Żarach (druga niedziela miesiąca); audycje Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego prowadzi proboszcz parafii zielonogórskiej – ksiądzAndrzej Dudra (trzecia niedziela miesiąca); audycje Kościoła Polskokatolickiego prowadzi ksiądz Stanisław Stawowczyk, proboszcz parafii w Zielonej Górze i Żaganiu (czwarta niedziela miesiąca);W audycji prezentują się też Kościoły niezrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej: Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Boży w Chrystusie, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Audycje współtworzą także studenci teologii z Instytutu im. Edyty Stein w Zielonej Górze.Ponadto, audycja zawiera materiały ukazujące aktywność parafii i życie parafialne, przegląd ruchów i stowarzyszeń kościelnych. Ten element pokazuje Kościół jako instytucję żyjącą, aktywną, współczesną i otwartą na wiernych.Całość oprawiona jest piosenkami i pieśniami religijnymi, tematycznie związanymi z treścią danych elementów.TEMATYKA PASMA RELIGIJNEGO:przekaz biblijno – teologiczny,przekaz wizji człowieka w wymiarze Kościoła,historie poszczególnych Kościołów,różnice dogmatyczne pomiędzy Kościołami,symbolika liturgii,symbolika świąt,ruchy i stowarzyszenia,ruch ekumeniczny,ludzie Kościoła.publicystyka społeczno – religijna.

(Visited 353 times, 1 visits today)

Wykaz audycji